Bài tập về tính từ và trạng từ tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 5 tài liệu

0
3.112
lượt xem
208
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về tính từ và trạng từ tiếng Anh

Mô tả BST Bài tập về tính từ và trạng từ tiếng Anh

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm tài liệu hay để tham khảo, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập Bài tập về tính từ và trạng từ tiếng Anh. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về tính từ và trạng từ tiếng Anh

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu về tính từ và trạng từ trong bộ sưu tập Bài tập về tính từ và trạng từ tiếng Anh dưới đây:

I. Write the correct form of the word in parentheses in each sentence
1. The train stopped___________ (sudden). suddenly
2. I opened the door___________ (slow) slowly
3. Sue is very____________ (quiet) quiet
4. Please listen____________(careful) carefully
5. I understand you__________ (perfect) perfectly
6. Be ___________(careful) careful
7. It was a __________(bad) game. bad
8. It’s raining _____________ (heavy) heavily
9. Out team played ______________(bad) badly
10. Sue speaks very ____________(quiet) quietly

11. Ben is a __________(fast) runner. fast
12. The bus was ____________(late) late
13. She works ____________(hard) hard
14. She speaks English very _________(good) well
15. She speaks very ________(good) English. good
16. Her English is very ____________(good) good
17. I went to bed ____________(early) early
18. He was driving _____________ (dangerous) dangerously
19. They came in ___________ (quiet) quietly
20. I open the door ___________ (quiet) quietly

21. Why are you ___________?(angry) angry
22. (careful) Bill is a _______careful______ driver. He drives ___ ______carefully_____
23. Can you repeat that _____________?(slow) slowly
24. Why are you always so ________?(slow) slow
25. The party was very ____________(good). good
26. Tom didn’t do very ____________(good) in his examinations. well
27. Jane’s studying (hard) ___________ for her examinations. hard
28. I don’t remember them very (good) ___________ well
29. My brother isn’t very ________(good) now. good
30. Don’t eat your dinner so (quick)_________. quickly
 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh vui lòng xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập về tính từ và trạng từ tiếng Anh. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn. 
Đồng bộ tài khoản