Bài tập về tính từ và trạng từ trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
713
lượt xem
47
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về tính từ và trạng từ trong tiếng Anh

Mô tả BST Bài tập về tính từ và trạng từ trong tiếng Anh

Một trong những cách ôn thi đại học hiệu quả là giải nhuần nhuyễn các dạng bài tập thường gặp của đề thi. Hiểu được điều này, chúng tôi đã tổng hợp nhiều dạng bài tập điển hình về tính từ và trạng từ trong tiếng Anh cho các bạn học sinh tham khảo. Bộ sưu tập Bài tập về tính từ và trạng từ trong tiếng Anh này gồm các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao. Chúc bạn học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về tính từ và trạng từ trong tiếng Anh

Đây là một đoạn trích hay trong BST Bài tập về tính từ và trạng từ trong tiếng Anh. Mời quý thầy cô tham khảo:
 

Choose these sentences:
1. I take sugar in my coffee. (sometimes)
A. Sometimes take
B. Take sometimes
C. In my coffee sometimes

2. Tom is very friendly. (usually)
A.Is usually
B. Usually is
C. Very friendly usually

3. Pete gets angry. (never)
A. Never gets
B. Gets never
C. Angry never

4. They read a book. (sometimes)
A. Read sometimes
B. Sometimes read
C. Read a book sometime

5. He listens to the radio. (often)
A. Often listens
B. Listens often
C. To the radio often

6. He's really lazy and _____ tries.
A. hard
B. hardly
C. Either could be used here.

7. He should pass the test _____.
A. easy
B. easily
C. easilly

8. He's a ____ actor.
A. terrible
B. terribl


9. I've been having a lot of headaches ____.
A. late
B. lately

10. Check your work ____.
A. careful
B. carefuly
C. carefully

11. I know them quite ____.
A. good
B. well
C. Either could be used here.

12. She's a ____learner.
A. quick
B. quickly

13. She speaks so very ____.
A. quick
B. quickly

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Bài tập về tính từ và trạng từ trong tiếng Anh bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!

Đồng bộ tài khoản