Bài tập về vật lý hạt nhân cơ bản

Chia sẻ: Trinh | Ngày: | 5 tài liệu

0
234
lượt xem
1
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về vật lý hạt nhân cơ bản

Mô tả BST Bài tập về vật lý hạt nhân cơ bản

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập về vật lý hạt nhân cơ bản nhằm hỗ trợ tối đa cho việc dạy và học môn Vật lý trở nên hiệu quả hơn. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về vật lý hạt nhân cơ bản

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung trong bộ sưu tập Bài tập về vật lý hạt nhân cơ bản dưới đây:

1. CÁU TẠO HẠT NHÂN – ĐỘ HỤT KHỐI-NĂNG LỰỢNG LIÊN KẾT
Câu 1.Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hạt nhân nguyên tử?
A. Hạt nhân có nguyên tử số Z thì chứa Z prôtôn. B. Số nuclôn bằng số khối A của hạt nhân.
C. Số nơtrôn N bằng hiệu số khối A và số prôtôn Z. D. Hạt nhân trung hòa về điện.
Câu 2.Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi :
A. prôtôn, nơtron và êlectron. B. nơtron và êlectron.
C. prôtôn, nơtron. D. prôtôn và êlectron
Câu 3. Hạt nhân pôlôni có:
A. 84 prôton và 210 nơtron B. 84 prôton và 126 nơtron
C. 84 nơtron và 210 prôton D. 84 nuclon và 210 nơtron
Câu 4. Nguyên tử gồm
A. 11 prôtôn và 23 nơ trôn B. 12 prôtôn và 11 nơ trôn
C. 12 nơ trôn và 23 nuclôn D. 11 nuclôn và 12 nơ trôn
Câu 6. Đơn vị khối lượng nguyên tử ( u ) có giá trị nào sau đây?
A . 1 u = 1,66 .10-24 kg B . 1 u = 1,66 .10-27 kg
C . 1 u = 1,6 .10-21 kg D . 1 u = 9,1.10-31 kg
Câu 7. Các đồng vị của Hidro là
A. Triti, đơtêri và hidro thường B. Heli, tri ti và đơtêri
C. Hidro thường, heli và liti D. heli, triti và liti
Câu 8. Lực hạt nhân là
A. lực tĩnh điện . B. lực liên kết giữa các nơtron .
C. lực liên kết giữa các prôtôn . D. lực liên kết giữa các nuclôn .
Câu 9. Bản chất lực tương tác giữa các nuclôn trong hạt nhân là ?
A. lực tĩnh điện. B. Lực hấp dẫn. C Lực điện từ. D. Lực lương tác mạnh.
Câu 10. Độ hụt khối của hạt nhân là ( đặt N = A - Z) :
A. = Nmn - Zmp. B. = m - Nmp - Zmp.
C. = (Nmn + Zmp ) - m. D. = Zmp - Nmn

2.PHÓNG XẠ:
Câu 1. Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân
A. phát ra một bức xạ điện từ B. tự phát ra các tia
C. tự phát ra tia phóng xạ và biến thành một hạt nhân khác.
D. phóng ra các tia phóng xạ, khi bị bắn phá bằng những hạt chuyển động nhanh
Câu 2. Phóng xạ nào không có sự thay đổi về cấu tạo hạt nhân?
A. Phóng xạ α B. Phóng xạ
C. Phóng xạ . D. Phóng xạ
Câu 3. Trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạ
A. giảm đều theo thời gian. B. giảm theo đường hypebol.
C không giảm. D. giảm theo quy luật hàm số mũ.
Câu 4. Hãy chọn câu đúng nhất về các tia phóng xạ
A. Tia gồm các hạt nhân của nguyên tử B. Tia  thực chất là các sóng điện từ có dài
C. Tia gồm các electron có kí hiệu là D. Tia + gồm các pôzitron có kí hiệu là
Câu 5. Trong phóng xạ  hạt nhân con
A . tiến một ô so với hạt nhân mẹ trong bảng tuần hoàn.
B . tiến hai ô so với hạt nhân mẹ trong bảng tuần hoàn.
C . lùi một ô so với hạt nhân mẹ trong bảng tuần hoàn.
D . không thay đổi vị trí so với hạt nhân mẹ trong bảng tuần hoàn.
Câu 6. Phản ứng hạt nhân không tuân theo định luật bảo toàn nào sau đây?
A . Định luật bảo toàn điện tích B . Định luật bảo toàn năng lượng
C . Định luật bảo toàn số khối D . Định luật bảo toàn khối lượng
Câu 7. Định luật phóng xạ được cho bởi biểu thức nào sau đây?
A . N(t) = No e-T B . N(t) = No et C . N(t) = No.e-tln2/T D . N(t) = No.2t/T
Câu 8. Hằng số phóng xạ  và chu kỳ bán rã T liên hệ nhau bởi hệ thức
A .  . T = ln 2 B .  = T.ln 2 C .  = T / 0,693 D .  = -
Câu 9. Chọn câu sai về các tia phóng xạ
A . Khi vào từ trường thì tia + và tia - lệch về hai phía khác nhau .
B . Khi vào từ trường thì tia + và tia  lệch về hai phía khác nhau .
C . Tia phóng xạ qua từ trường không lệch là tia.
D . Khi vào từ trường thì tia - và tia lệch về hai phía khác nhau .
Câu 10. Phóng xạ nào sau đây có hạt nhân con tiến 1 ô so với hạt nhân mẹ
A. Phóng xạ B. Phóng xạ C. Phóng xạ D. Phóng xạ  

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Bài tập về vật lý hạt nhân cơ bản. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản