Bài tập về vị trí tương đối giữa hai đường thẳng

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 3 tài liệu

0
411
lượt xem
2
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về vị trí tương đối giữa hai đường thẳng

Mô tả BST Bài tập về vị trí tương đối giữa hai đường thẳng

Những Bài tập về vị trí tương đối giữa hai đường thẳng được chọn lọc dưới đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh. Với đa dạng các loại bài tập từ cơ bản đến nâng cao, các em sẽ nhanh chóng ôn tập kiến thức, nâng cao khả năng giải bài tập về đường thẳng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về vị trí tương đối giữa hai đường thẳng

Đây là một đoạn trích hay trong BST Bài tập về vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Mời quý thầy cô tham khảo:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Vị trí tương đối của hai đường thẳng
Để chứng minh ba đường thẳng đồng qui, ta có thể thực hiện như sau:
- Tìm giao điểm của hai trong ba đường thẳng.
- Chứng tỏ đường thẳng thứ ba đi qua giao điểm đó.

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài 1. Nhận xét gì về những đường thẳng sau:
Bài 2. Cho hai đường (D): mx - (m + 2)y + m - 2 = 0
(D’): (3m - 2)x - (5m - 2)y + (7m - 6) = 0
Định m để (D) và (D’):
a. Cắt nhau; b. Trùng nhau; c. Song song.
Bài 3. Cho hai đường thẳng d và . Tìm m để hai đường thẳng:
i) cắt nhau ii) song song iii) trùng nhau
a. d: 2mx + (m -1)y – 2 = 0, : (m + 2)x + (2m +1)y – (m + 2) = 0
b. d: (m – 2)x + (m – 6)y + m -1 = 0 : (m - 4)x + (2m – 3)y + m – 5 = 0
Bài 4. Tìm m để ba đường thẳng sau đồng qui:
a. y = 2x – m, y = -x + 2m, mx – (m – 1)y = 2m -1
b. 5x + 11y = 8, 10x – 7y = 74, 4mx + (2m -1)y = m + 2
Bài 5. Viết phương trình đường thẳng d đi qua giao điểm của hai đường thẳng d1 và d2 và:
a. d1: 3x – 5y + 2 = 0, d2: 5x – 2y + 4 = 0, d song song d3: 2x – y + 4 = 0
b. d1: 3x – 2y + 5 = 0, d2: 2x + 4y – 7 = 0, d vuông góc d3: 4x – 3y + 5 = 0
Bài 6. Tìm điểm mà các đường thẳng sau luôn đi qua với mọi m:
a. mx – y + (2m + 1) = 0.
b. mx – y – 2m – 1 = 0.

III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ
Bài 1. Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau, nếu chúng cắt nhau thì tìm toạ độ giao điểm của chúng:
Bài 2. Cho hai đường thẳng d và . Tìm m để hai đường thẳng:
i) cắt nhau ii) song song iii) trùng nhau
a. d: mx – 5y + 1 = 0 : 2x + y – 3 = 0
b. d: (m + 3)x + 2y + 6 = 0 : mx + y + 2 – m = 0
Bài 3. Tìm m để ba đường thẳng sau đồng qui:
a. y = 2x – 1, 3x + 5y = 8, (m + 8)x – 2my = 3m
b. 3x – 4y + 15 = 0, 5x + 2y – 1 = 0, mx – (2m – 1)y + 9m – 13 = 0
Bài 4. Viết phương trình đường thẳng d đi qua giao điểm của hai đường thẳng d1 và d2 với:
d1: 3x – 2y + 10 = 0, d2: 4x + 3y – 7 = 0, d qua A(2; 1).
 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Bài tập về vị trí tương đối giữa hai đường thẳng bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản