Bài tập về Xicloankan - Hóa học 11

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 tài liệu

0
114
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập về Xicloankan - Hóa học 11

Mô tả BST Bài tập về Xicloankan - Hóa học 11

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập về Xicloankan - Hóa học 11 trên eLib.vn. Đây là bộ sưu tập các tư liệu có ích cho việc dạy và học của quý thầy cô và các em học sinh ở trường phổ thông. Bao gồm các tư liệu có giá trị được chúng tôi tổng hợp từ tài liệu giảng dạy của các thầy cô giáo từ nhiều trường trong cả nước. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ có ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập về Xicloankan - Hóa học 11

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Bài tập về Xicloankan - Hóa học 11:

Bài toán 1: CẤU TẠO – ĐỒNG PHÂN – DANH PHÁP
1). Cấu tạo
2). Đồng phân
B1¬ : Khai triển vòng lớn nhất
B2 : Khai triển vòng nhỏ hơn 1C , 2C … , dời nhánh trên vòng sao cho không trùng lặp
3). Danh pháp
B1 : Chọn mạch chính là mạch vòng
B2 : Đánh số thứ tự sao cho tổng số chỉ vị trí mạch nhánh là nhỏ nhất

BÀI TẬP MẪU
Bài 1.1 . Hãy cho biết :
1). Số đồng phân và tên gọi các đồng phân có CTPT : C4H8 và C5H10
2). Viết CTCT của :
a). 1,1 – đimetyl xiclopropan
b). 1 – etyl – 1 – metyl xiclohexan
c). 1 – metyl – 4 – isopropyl xiclohexan
3). Số đồng phân và tên gọi của một xicloankan có tỉ khối hơi so với nitơ bằng 3
4). Đặc điểm cấu tạo của xiclopropan với propan
► Giống : điều chỉ có liên kết đơn (lk ) cùng có 3C
Khác : xiclopropan có mạch vòng , propan có mạch hở nên hơn kém nhau 2H
5). Ghi chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau :
a). Xicloankan là một loại hiđrocacbon mạch vòng [ ]
b). Hi đro cacbon mạch vòng là xicloankan [ ]
c). Công thức phân tử của monoxicloankan là (CH2)n [ ]
d). Công thức phân tử của xicloankan là CnH2n [ ]
e). Công thức phân tử của monoxicloankan là CnH2n [ ]
g). 6 nguyên tử C ở xicloankan cùng nằm trên 1 mặt phẳng [ ]
h). 6 nguyên tử C ở xicloankan không cùng nằm trên một mặt phẳng [ ]
Cần nhớ : Trừ xiclopropan còn lại các xicloankan, nguyên tử C đều không nằm trên cùng một mặt phẳng .
6). Công thức tính % về khối lượng của C , H của monoxicloankan theo số lượng nguyên tử C trong phân tử . Nhận xét kết quả thu được .
► (CH2)n → %C = ; % H =
Nhận xét: % khối lượng của C và H không đổi , không phụ thuộc vào số lượng nguyên tử C , H trong phân tử (không phụ thuộc n)

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập về Xicloankan - Hóa học 11. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản