Bài tập viết biểu thức U, I trong mạch điện xoay chiều cơ bản

Chia sẻ: Trinh | Ngày: | 3 tài liệu

0
576
lượt xem
12
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập viết biểu thức U, I trong mạch điện xoay chiều cơ bản

Mô tả BST Bài tập viết biểu thức U, I trong mạch điện xoay chiều cơ bản

Cùng tham khảo bộ sưu tập Bài tập viết biểu thức U, I trong mạch điện xoay chiều cơ bản ôn thi đại học này các bạn nhé. Hy vọng, tài liệu này sẽ bổ ích dành cho các bạn. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập viết biểu thức U, I trong mạch điện xoay chiều cơ bản

Đây là một phần trích dẫn trong BST Bài tập viết biểu thức U, I trong mạch điện xoay chiều cơ bản. Mời các bạn tham khảo:
 

I. ĐOẠN MẠCH CHỈ CÓ 1 PHẦN TỬ:
Câu 1: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần R= 200 có biểu thức u= . Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là
Câu 2: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần R= 100 có biểu thức u= . Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là
Câu 3: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ có điện dung C= có biểu thức u= . Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là 
Câu 4: Cho điện áp hai đầu tụ C là u = 100cos(100t- /2 )(V). Viết biểu thức dòng điện qua mạch, biết
A. i = cos(100t) (A) B. i = 1cos(100t +  )(A)
C. i = cos(100t + /2)(A) D. i = 1cos(100t – /2)(A)
Câu 5: Đặt điện áp (V) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ địên có C = 15,9F (Lấy 0,318) thì cường độ dòng điện qua mạch là
Câu 6 Xác định đáp án đúng .
Cường độ dòng điện qua tụ điện i = 4cos100 t (A). Điện dung là 31,8 F.Hiệu điện thế đặt hai đầu tụ điện là:
A- . uc = 400cos(100 t ) (V) B. uc = 400 cos(100 t + ). (V)
C. uc = 400 cos(100 t - ). (V) D. uc = 400 cos(100 t - ). (V)
Câu 7: Cho điện áp giữa hai đầu 1 đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn thuần cảm là : . Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là
Câu 8: Đặt điện áp (V) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn thuần cảm thì cường độ dòng điện qua mạch là
Câu 9: Đặt điện áp (V) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn thuần cảm L= 0,318(H) (Lấy 0,318) thì cường độ dòng điện qua mạch là
Câu 10: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu cuộn dây chỉ có độ tự cảm L= thì cường độ dòng điện qua cuộn dây có biểu thức i=3 cos(100πt+ )(A). Biểu thức nào sau đây là hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch:
A u=150cos(100πt+ )(V) B. u=150 cos(100πt- )(V)
C.u=150 cos(100πt+ )(V) D. u=100cos(100πt+ )(V)

II.MẠCH ĐIỆN KHÔNG PHÂN NHÁNH (R L C)
Câu 11: Cho mạch điện xoay chiều có R=30 , L= (H), C= (F); điện áp 2 đầu mạch là u=120 cos100 t (V), thì cường độ dòng điện trong mạch là
Câu 12:Cho đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp; R = 10 ; L = (H); C = (F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế (V).
a) Viết biểu thức cường độ dòng điện trong mạch
b) Viết biểu thức hiệu điện thế hai đầu mỗi phần tử R; L; C
Câu 13: Cho mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp có R=30 , C= (F) , L thay đổi được cho hiệu điện thế 2 đầu mạch là U=100 cos100 t (V) , để u nhanh pha hơn i góc rad thì ZL và i khi đó là
Câu 14: Một mạch gồm cuộn dây thuần cảm có cảm kháng bằng 10 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung . Dòng điện qua mạch có biểu thức . Biểu thức hiệu điện thế của hai đầu đoạn mạch là
Câu 15: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở ghép nối tiếp với cuộn cảm L. Hiệu điện thế tức thời hai đầu đoạn mạch và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm =40V Biểu thức i qua mạch là
Câu 16: Một đoạn mạch điện gồm điện trở R = 50 mắc nối tiếp với cuộn thuần cảm L = 0,5/(H). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 100 cos(100t - /4) (V). Biểu thức của cường độ dòng điện qua đoạn mạch là:
A. i = 2cos(100t - /2) (A). B. i = 2 cos(100t - /4) (A).
C. i = 2 cos100t (A). D. i = 2cos100t (A).
Câu 17: Khi đặt điện áp không đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm (H) thì dòng điện trong đoạn mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1 A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp (V) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong đoạn mạch là

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu về Bài tập viết biểu thức U, I trong mạch điện xoay chiều cơ bản hay mà mình đang tìm. 

Đồng bộ tài khoản