Bài tập viết lại câu trong tiếng Anh lớp 6

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 7 tài liệu

0
4.214
lượt xem
502
download
Xem 7 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập viết lại câu trong tiếng Anh lớp 6

Mô tả BST Bài tập viết lại câu trong tiếng Anh lớp 6

Bộ sưu tập Bài tập viết lại câu trong tiếng Anh lớp 6 sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hữu dụng nhất. Các tài liệu trong bộ sưu tập sẽ giúp các em học sinh có thêm các bài tập về viết lại câu nhằm ôn lại các cấu trúc viết lại câu đã được học ở môn Tiếng Anh lớp 6. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập viết lại câu trong tiếng Anh lớp 6

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệuBài tập viết lại câu trong tiếng Anh lớp 6 - Bài số 1 trong bộ sưu tập Bài tập viết lại câu trong tiếng Anh lớp 6:

Bài tập viết lại câu trong tiếng Anh lớp 6 - Bài số 1

I.
1. My sister walks to the supermarket.
My sister goes…………………………………………………………………………..
2. There are many flowers in our garden.
Our garden………………………………………………………………………………
3. Does your father cycle to work?
Does your father get……………………………………………………………………
4. The garden is behind Nam’s classroom.
Nam’s classroom………………………………………………………………………..
5. Tom drives to work every morning.
Tom travels……………………………………………………………………………..


II
1. There are four people in her family.
Her family……………………………………………………………………………….
2. My house is behind the hotel.
The hotel………………………………………………………………………………….
3. Does your class have twenty-five students ?
Are………………………………………………………………………………………..
4. He goes to work at seven fifteen.
He goes to work at a………………………………………………………………………
5. The drug store is to the right of the bakery.
The bakery……………………………………………………………………………


III.
1. My room is smaller than your room.
Your room………………………………………………………………………………
2. No house in the street is older than this house.
This house…………………………………………………………………………………
3. Quang is 1.75 meters tall. Vinh is 1.65 meters tall.
Vinh is …………………………………………………………………………………
4. Hang is the fattest girl in my class.
No girl……………………………………………………………………………………..
5. The Red Riveris 1,200 kilometers long. The Nile River is 6,437 kilometters long.
The Nile River is much……………………………………………………………………


IV
1. How many classes are there in your school?
How many classes does…………………………………………………………………
2. That class room is small.
That is a…………………………………………………………………………………
3. Peter is Mary’s brother.
Mary………………………………………………………………………………………
4. My house has four floors.
There………………………………………………………………………………………
5. Mr. and Mrs. Black have a son , John.
John is……………………………………………………………………………………..

V.
1. Mr Ba rides his motorbike to work everyday.
Mr Ba gets………………………………………………………………………………
2. My school has six hundred students.
There……………………………………………………………………………………….
3. Julia is Jack’s sister.
Jack……………………………………………………………………………………
4. The supermarket is behind the bank
The bank…………………………………………………………………………………
5. The children are walking to school now.
The children are going to………………………………………………………………...

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập viết lại câu trong tiếng Anh lớp 6. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 

Đồng bộ tài khoản