Bài tập viết lại câu trong tiếng Anh lớp 8

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
4.553
lượt xem
555
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập viết lại câu trong tiếng Anh lớp 8

Mô tả BST Bài tập viết lại câu trong tiếng Anh lớp 8

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp các bài tập viết lại câu trong bộ sưu tập Bài tập viết lại câu trong tiếng Anh lớp 8. Bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh ôn lại cấu trúc viết lại các kiểu câu đã học. Đồng thời, biết cách viết lại câu trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập viết lại câu trong tiếng Anh lớp 8

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệuBài tập viết lại câu trong tiếng Anh lớp 8 - Bài số 1 được lấy ra từ BST Bài tập viết lại câu trong tiếng Anh lớp 8:

Viết lại câu sử dụng “used to”:

1. He doesn’t love me any more.
He used………………………
2. They often went to school by bike when they were young.
They used ………………………….
3.I no longer eat meat.
I used to …………………………….
4. When Lan was small, she used to cry a lot.
Lan often ………………………………………
5. My father used to drive to work when he lived in Japan.
My father …………………………………………..
6. We had a nice garden once, but now we don’t any more.
We ……………………………………………….
7. David used to have long hair.
David no longer…………………………………..
8. Her mother usually got up early.
Her …………………………………………….
9. He often ate lots of ham.
He …………………………….
10. We lived in the country in 1980s but now we live in Ho Chi Minh City.
We……………………………………………………………………………….

Viết lại câu sử dụng: It takes/ took + O + time + to V
<->S +spend(s)/ spent + time + V-ing

1. I walk to school in 20 minutes everyday.
It ……………………………………….
I ……………………………………….
2. last week , she spent 2 days tidying her room.
It ……………………………………………..
3. They used to go to school in half an hour .
It ……………………………………..
They …………………………………………
4. We often spend 30 minutes reviewing our lesson before class.
It …………………………………………………………………………..
5. It took him twelve hours to fly from Hanoi to London.
He ……………………………………………………………………………..

Viết lại câu sử dụng: S+ started/ began +V-ing/ to V + in / at ……..+ ………. ago
S+ have/ has + P2 + since (in/at…) + for (…… ago)

1. I have started learning English in 2000.
I …………………………………………
2. My sister began to teach English 20 years ago.
My …………………………………………….
2. It began raining half an hour ago.
It ………………………………………
3. They have built this hotel for a year.
They ………………………………………….
4. He has had his breakfast since 7 o’clock.
He …………………………………………
5. Mr. Ba has talked to our teacher for an hour.
Mr. Ba ………………………………….
6. We started working here 2 years ago.
We …………………………………………………

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập viết lại câu trong tiếng Anh lớp 8. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib. 
 

Đồng bộ tài khoản