Bài toán cực trị trong mạch điện xoay chiều có L, R, C, F thay đổi cơ bản có đáp án

Chia sẻ: Trinh | Ngày: | 2 tài liệu

0
758
lượt xem
15
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài toán cực trị trong mạch điện xoay chiều có L, R, C, F thay đổi cơ bản có đáp án

Mô tả BST Bài toán cực trị trong mạch điện xoay chiều có L, R, C, F thay đổi cơ bản có đáp án

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Bài toán cực trị trong mạch điện xoay chiều có L, R, C, F thay đổi cơ bản có đáp án. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài toán cực trị trong mạch điện xoay chiều có L, R, C, F thay đổi cơ bản có đáp án

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệuBài toán cực trị trong mạch điện xoay chiều có L, R, C, F thay đổi - Bài số 1 được lấy ra từ Bài toán cực trị trong mạch điện xoay chiều có L, R, C, F thay đổi cơ bản có đáp án:

Một số bài toán cực trị trong mạch điện xoay chiều có L, R, C, F thay đổi:

I - L THUẦN CẢM THAY ĐỔI
1 – L thay đổi, U; R; C đã cho trước
a- Đặt vấn đề tìm ULMAX
Xét tam giác OKH, theo định lí hàm số sin
Vậy UL cực đại khi sin ( KOQ ) = 1 => góc KOQ = 900 => tam giác KOQ vuông tại O
b – Một số hệ quả nhận biết khi ULMAX
HQ 1 HQ 2
HQ 3 URC URLC
HQ 4 tanRC. tanRLC = – 1
HQ 5 U2 Lmax = U2 + U2R + U2C
HQ 6 Z2L = Z2 + R2 + Z2C
HQ 7 HQ 8
HQ 9 U2 Lmax – UCULMAX – U2 = 0
HQ 10 Z2L – ZCZL – Z2 = 0
HQ 11 HQ 12
c – Một số bài toán liên quan khi L thay đổi
Dạng 1 – U; R; C ;  cho trước; L thuần cảm thay đổi => khi ZL = ZC ( cộng hưởng )
KQ 1- URMAX = U 2- IMAX = U/ R 3- PRMAX = U2/R
4- kMAX = cos = 1 5- Zmin = R 6- i, uAB cùng pha
7- UL = UC 8- 2LC = 1
9- Nếu có thêm R0 mắc với LC ở đoạn MB => U MB( R0 + LC ) MIN = IMAXR0
Dạng 2: U; R; C ;  cho trước; L thuần cảm thay đổi ; công suất bằng nhau.
Khi L = L1 => công suất P = P1; khi L = L2 => công suất P = P2 = P1 < PMAX
Khi L = L0 => công suất cực đại PMAX với L0 = 1/ 2C
KQ : 2L0 = L1 + L2 hay
Dạng 3: U; R; C ; cho trước; L thuần cảm thay đổi; điện áp bằng nhau.
Khi L = L1 => điện áp hiệu dụng UL1 ; khi L = L2 => điện áp hiệu dụng UL2 = UL! < UL2
Khi L = LU => điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm ULMAX Với tìm LU =>
Dạng 4: U; R;  cho trước; L thuần cảm thay đổi
Tìm L để có cộng hưởng dòng điện IMAX
Nghiệm => ZL01 = ZC1 => L01
Nghiệm => ZL02 = ZC2 => L02
HQ 1 * ZL01 + ZL02 = ZLU 2* L01 + L02 = LU
3* với C = 1/ 2ZLU
Dạng 5 : U; R; C ; cho trước; L thuần cảm thay đổi ( R mắc nối tiếp L ) => URLMAX
Từ đạo hàm trong căn theo L
KQ : giải phương trình hoặc
Nghiệm ZL 
Dạng 6 : U; R; C ;  cho trước; đóng mở khóa k mắc vào hai đầu cuộn cảm L mà I không đổi
Từ Idóng = Imở => Zdóng = Zmở => => ZL = 2ZC
Dạng 7 : U; R; C ;  cho trước; L thuần cảm thay đổi => URL không phụ thuộc vào L
để URL không phụ L => mẫu số : => URL = U
Lưu ý : Vai trò của L và C như nhau, nên cách làm tương tự ở phần C thay đổi UCMAX ; IMAX ; URMAX; PRMAX ; URCMAX

II - Đoạn mạch RLC có C thay đổi ( Tham khảo phần ULMAX )
a. Tìm C để có cộng huởng (IMax ; URmax; PMax ; ULCMin ) => (1)
thì IMax =U/RÞ URmax=U; PMax =U2/R còn ULCMin=0. Lưu ý: L và C mắc liên tiếp nhau
b. Tìm C để UC.max (2), (3)
c. Khi C = C1 hoặc C = C2 thì UC có cùng giá trị thì UCmax khi (4)
d. Tìm C để URC.max (R và C mắc liên tiếp nhau) (5) Lúc đó (6)

III. Đoạn mạch RLC có R thay đổi
a. Tìm R để Imax => Imax khi Zmin khi R=0 (2)
b. Tìm R để Pmax => R=|ZL- ZC|, (3), (4) , (5) , (6)
c. Tìm R để mạch có công suất P. Với 2 giá trị của điện trở R1 và R2 mạch có cùng công suất P, R1 và R2 là hai nghiệm của phương trình.
(7) Ta có: , (8)
d. Với 2 giá trị của điện trở R1 và R2 mạch có cùng công suất P,
Với giá trị R0 thì P max. => (9)
Hệ số công suất cos1 = R1/Z1 = và hệ số công suất cos2 = R1/Z1 =
HQ : 1* cos21 + cos22 = 1 2* 1 + 2 = /2 3*
e. Mạch có R, C;L (cuộn dây có điện trở trong r )
- Tìm R để công suất toàn mạch cực đại Pmax
Đặt điện trở thuần toàn mạch là RTM = R+R0=|ZL- ZC|, R=|ZL- ZC| - R0 =>
- Tìm R để công suất trên R cực đại PRmax
R2 = r2 + (ZL- ZC)2 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài toán cực trị trong mạch điện xoay chiều có L, R, C, F thay đổi cơ bản có đáp án. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib. 

Đồng bộ tài khoản