Bài toán tính cực trị trong dòng điện xoay chiều Vật lý 11

Chia sẻ: Trinh | Ngày: | 12 tài liệu

0
271
lượt xem
1
download
Xem 12 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài toán tính cực trị trong dòng điện xoay chiều Vật lý 11

Mô tả BST Bài toán tính cực trị trong dòng điện xoay chiều Vật lý 11

Thư viện eLib hân hạnh giới thiệu đến các bạn học sinh bộ sưu tập (BST) Bài toán tính cực trị trong dòng điện xoay chiều Vật lý 11. BST này cung cấp kiến thức và bài tập xoay quanh chủ đề cực trị của dòng điện xoay chiều sẽ giúp các bạn học sinh biết các dạng bài toán cực trị trên đoạn mạch xoay chiều và một một số lưu ý khi giải toán cực trị trong dòng điện xoay chiều. Ngoài ra, BST này cũng là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô tham khảo trong quá trình giảng dạy và ôn thi cho các bạn học sinh. Chúc quý thầy cô và các bạn học sinh có nhiều trải nghiệm khi tham khảo BST này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài toán tính cực trị trong dòng điện xoay chiều Vật lý 11

BÀI TOÁN TÍNH CỰC TRỊ TRONG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU VẬT LÝ 11

Mời các bạn tham khảo một số bài toán mẫu về cực trị trong dòng điện xoay chiều được trích từ bộ sưu tập Bài toán tính cực trị trong dòng điện xoay chiều Vật lý 11:

I. CỰC ĐẠI CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN ( I max)

Câu 1: Cho đoạn mạch xoay chiều được đặt vào điện áp u = Uo cost. Cuộn dây thuần cảm. Cho R biến thiên từ 0 đến (rất lớn). Các đại lượng khác có giá trị không đổi và ZL  ZC .
Câu 1.1: Với giá trị nào của R thì cường độ dòng điện cực đại ?
A. R = 0 B. R C. R=ZL D. R=ZC.
Câu 1.2: Khi cường độ dòng điện đạt cực đại thì đại lượng nào sau đây cũng đạt cực đại?
A. Điện áp UR giữa hai đầu điện trở thuần B. Công suất tiêu thụ bởi đoạn mạch điện
C. Hệ số công suất cos của đoạn mạch điện D. Không đại lượng nào kể trên.
Câu 1.3: Tiếp câu 1.2. Cho ZL = 20, ZC = 75, U = 220V. Tính Imax.
A. 11A B. 4A C. 2,9A D. Các giá trị khác A, B, C.
Câu 2: Cho đoạn mạch xoay chiều được đặt vào điện áp u = Uo cost. Cuộn dây thuần cảm. Cho L biến thiên từ 0 đến (rất lớn). Các đại lượng khác có giá trị không đổi.
Câu 2.1: Với giá trị của L có biểu thức nào thì cường độ dòng điện đạt cực đại ?
A. L = CR B. C. D.
Câu 2.2: Khi cường độ dòng điện đạt cực đại thì các đại lượng nào kể sau cũng đạt cực đại ?
A. Điện áp UR giữa hai đầu điện trở thuần B. Công suất tiêu thụ bởi đoạn mạch điện
C. Hệ số công suất cos của đoạn mạch điện D. Các đại lượng A, B, C.
Câu 2.3: Tiếp câu 2.2. Cho R = 400, ZL = 300, U= 240V. Tính Imax.
A. 0,8A B. 0,6A C. 0,48A D. Giá trị khác A, B, C.
Câu 3: Cho đoạn mạch xoay chiều được đặt vào điện áp u = Uo cost. Cuộn dây thuần cảm. Cho C biến thiên từ 0 đến (rất lớn). Các đại lượng khác có giá trị không đổi.
Câu 3.1: Với giá trị của C có biểu thức nào thì cường độ dòng điện đạt cực đại ?
A. C = CR B. C. D.
Câu 3.2: Khi cường độ dòng điện đạt cực đại thì các đại lượng nào kể sau cũng đạt cực đại ?
A. Điện áp UR giữa hai đầu điện trở thuần B. Công suất tiêu thụ bởi đoạn mạch điện
C. Hệ số công suất cos của đoạn mạch điện D. Các đại lượng A, B, C.
Câu 3.3: Tiếp câu 3.2. Cho R = 80, ZL = 60, U= 120V. Tính Imax.
A. 2A B. 1,2A C. 1,5A D. Giá trị khác A, B, C.

II. CỰC ĐẠI CỦA ĐIỆN ÁP
Câu 1: Mạch điện xoay chiều gồm cuôn dây có điện trở thuần r và độ tự cảm L = 10H mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C có thể thay đổi được. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có biểu thức V. Lấy =10. Giá trị của điện dung C khi điện áp giữa hai đầu cuôn dây đạt giá trị cực đại là:
A. 0,5F B. 1F C. 3,5F D. 5F
Câu 2: Cho mạch RLC nối tiếp. Biết R = 200, cuộn dây thuần cảm và có độ tự cảm L = , tụ điện C có điện dung thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều V. Giá trị điện dung C để điện áp giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại là:
Câu 3: Cho đoạn mạch xoay chiều (hình vẽ) được đặt vào điện áp u = Uo cost. Cuộn dây thuần cảm. Cho R biến thiên từ 0 đến (rất lớn). Các đại lượng khác có giá trị không đổi và ZL  ZC .
Câu 3.1: Với giá trị nào của R thì UR đạt giá trị cực đại ?
A. R = 0 B. R  C. R = ZL D. R = ZC.
Câu 3.2: Cho ZL = 30, ZC = 40, U = 200V. Tính URmax (làm tròn số)?
A. 50V B. 67V C. 200V D. Giá trị khác A, B, C.
Câu 4: Cho đoạn mạch xoay chiều (hình vẽ) được đặt vào điện áp u = Uo cost. Cuộn dây thuần cảm. Cho R biến thiên từ 0 đến (rất lớn). Các đại lượng khác có giá trị không đổi và ZL  ZC .
Câu 4.1: Với giá trị nào của L thì UL đạt giá trị cực đại ?
A. R = 0 B. R  C. R = ZL D. R = ZC.
Câu 4.2: Cho ZL = 40, ZC = 60, U = 120V. Tính ULmax ?
A. 80V B. 180V C. 240V D. Giá trị khác A, B, C.
Câu 5: Cho đoạn mạch xoay chiều (hình vẽ) được đặt vào điện áp u = Uo cost. Cuộn dây thuần cảm. Cho R biến thiên từ 0 đến (rất lớn). Các đại lượng khác có giá trị không đổi và ZL  ZC .
Câu 5.1: Với giá trị nào của C thì UC đạt giá trị cực đại ?
A. R = 0 B. R  C. R = ZL D. R = ZC.
Câu 5.2: Cho ZL = 70, ZC = 130, U = 120V. Tính UCmax ?
A. 120V B. 140V C. 260V D. Giá trị khác A, B, C.

III. CỰC ĐẠI CỦA CÔNG SUẤT TIÊU THỤ VÀ HỆ SỐ CÔNG SUẤT

Câu 1: Cho đoạn mạch sau đây. Lần lượt cho biến thiên R, r. Khảo sát về giá trị cực đại của công suất tiêu thụ theo yêu cầu các câu hỏi sau:
Câu 1.1: Cho R biến thiên (các đại lượng khác có giá trị không đổi).
Với giá trị của R có biểu thức nào, thì công suất tiêu thụ bởi đoạn mạch đạt cực đại ?
A. B. C. D. Biểu thức khác A, B, C.
Câu 1.2: Tiếp câu 1.1. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị bao nhiêu ?
A. 1 B. C. D. Giá trị khác A, B, C.
Câu 1.3: Cho r biến thiên (các đại lượng khác có giá trị không đổi). Với giá trị của r có biểu thức nào, thì công suất tiêu thụ bởi cuộn dây đạt cực đại ?
A. B. C. D.
Câu 1.4: Tiếp câu 1.3. Cho R = 40, ZL = 50, ZC = 80. Tính giá trị của r (lấy tròn số).
A. 30  B. 50  C. 64  D. 89.
Câu 2: Cho đoạn mạch xoay chiều (hình vẽ) được đặt vào điện áp u = Uo cost. Cuộn dây thuần cảm. Biết rằng giá trị của điện trở thay đổi được. Để công suất của mạch đạt cực đại thì giá trị điện trở phải bằng

Qua việc tham khảo BST Bài toán tính cực trị trong dòng điện xoay chiều Vật lý 11 này, các bạn sẽ biết được các dạng bài tập và phương pháp giải bài tập về cực trị của dòng điện xoay chiều. Chúc các bạn học tốt.
Đồng bộ tài khoản