Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của cán bộ được cử đi đào tạo ở nước ngoài

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
61
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của cán bộ được cử đi đào tạo ở nước ngoài

Mô tả BST Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của cán bộ được cử đi đào tạo ở nước ngoài

Làm thế nào để soạn thảo văn bản đúng yêu cần các cấp cơ quan, đoàn thể, ngành và nhà nước về các quy định và thủ tục pháp lý là sự băn khoăn của mọi người. Hãy cùng tham khảo BST Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của cán bộ được cử đi đào tạo ở nước ngoài dưới đây để phục vụ tốt cho công việc của bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của cán bộ được cử đi đào tạo ở nước ngoài

Mời các bạn tham khảo Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của cán bộ được cử đi đào tạo ở nước ngoài sau đây để thực hiện được việc viết Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ đúng quy định pháp luật.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ
Tôi tên là:………………………………………………Sinh ngày:…………………………….….
Số CMND hoặc hộ chiếu:…………………………….. Hiện là cán bộ (1):……………………….
Đơn vị:………………………………………………... Học hàm, học vị:…………………………
Thời gian bắt đầu làm việc chuyên môn theo hợp đồng từ tháng…………năm…………..............
Cơ hữu từ tháng……………năm……………..……
Được cử đi đào tạo sau đại học tại nước ngoài theo (2):…………………..loại hình (3):…………
Tôi cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ của người được Nhà trường cử đi đào tạo ở nước ngoài và các quy định liên quan đến quản lý cán bộ đi nước ngoài như sau:
1. Phấn đấu học tập, nghiên cứu để hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn. Nếu hết hạn thì phải xin phép gia hạn.
2. Sau khi tốt nghiệp về nước ngay và cam kết thực hiện nghĩa vụ, làm việc lâu dài cho Nhà trường.
3. Thường xuyên liên lạc (bằng email, điện thoại, thư,…) với Khoa và Phòng Tổ chức – Hành chính về địa chỉ nơi ở, nơi học tập, email về tiến độ học tập, nghiên cứu của mình.
4. Nếu không thực hiện đúng các cam kết trên đây, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xử lý cán bộ, công chức theo quy định của Trường, của Pháp lệnh cán bộ, công chức và bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ.

Hà Nội, ngày tháng năm
Người cam kết ký tên

 

Ý kiến xác nhận, bảo lãnh của Khoa (Trung tâm, Phòng chức năng)
Xác nhân anh/chị…………………………………………….., hiện đang là cán bộ (1)………....……..
của Khoa (trung tâm, phòng)………. Đơn vị chúng tôi cam kết thực hiện trách nhiệm:
1. Tiếp nhận lại và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn và trình độ đào tạo sau khi cán bộ có tên trên tốt nghiệp về nước.
2. Nhắc nhở anh/chị thường xuyên giữ liên lạc với Khoa (Trung tâm/Phòng chức năng) và Phòng Tổ chức – Hành chính trường về địa chỉ nơi ở, nơi học tập, nghiên cứu và tiến độ học tập, nghiên cứu.
3. Phối hợp với Nhà trường yêu cầu cán bộ có tên trên thực hiện đúng lời cam kết trên đây.
Hà Nội, ngày tháng năm
Thủ trưởng đơn vị

Đồng bộ tài khoản