Bản nhận xét viên chức (dùng để xét lên lương)

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 3 tài liệu

0
78
lượt xem
0
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bản nhận xét viên chức (dùng để xét lên lương)

Mô tả BST Bản nhận xét viên chức (dùng để xét lên lương)

Với mong muốn giúp bạn viết Bản nhận xét viên chức (dùng để xét lên lương) theo đúng quy định, thư viện eLib đã sưu tầm và chọn lọc tạo thành BST Bản nhận xét viên chức (dùng để xét lên lương). Mong rằng, BST này cùng nhiều mẫu đơn khác có trên thư viện eLib sẽ giúp các bạn hoàn thành các thủ tục hành chính do ngành yêu cầu.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bản nhận xét viên chức (dùng để xét lên lương)

Mời các bạn cùng tham khảo 1 mẫu đơn trích từ BST Bản nhận xét viên chức (dùng để xét lên lương) để biết cách viết, cách trình bày đơn theo đúng yêu cầu:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

............., ngày tháng năm

BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC
(Dùng để xét lên lương)

Họ và tên viên chức:
Nhiệm vụ đang đảm trách:
1. Phẩm chất đạo đức
2. Năng lực làm việc:
3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động (Có thường lam việc tại Bộ môn? Thời gian làm việc tại Bộ môn, tinh thần làm việc, có đóng góp gì cho Bộ môn,…)
4. Quan hệ đồng nghiệp
5. Hoạt động chính trị, xã hội, đoàn thể (Có tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn, chính trị, xã hội, đoàn thể tại đơn vị hay không)
6. Kết luận
Xét về mặt toàn diện, chúng tôi thấy Anh/ Chị ……………………………….. (đã, chưa) hoàn thành tốt nhiệm vụ của viên chức……………………. (đủ, chưa đủ) điều kiện để xét lên lương đợt này. (Điều kiện xét lên lương theo Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 quy định: đối với cán bộ, viên chức loại A là 36 tháng, loại B và C là 24 tháng kể từ kỳ lên lương trước và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm Nội quy, Quy chế cơ quan, Pháp luật Nhà nước).

TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN TRƯỞNG BỘ MÔN

 

Đồng bộ tài khoản