Bản nhận xét viên chức hợp đồng (dùng để ký hợp đồng lao động)

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
102
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bản nhận xét viên chức hợp đồng (dùng để ký hợp đồng lao động)

Mô tả BST Bản nhận xét viên chức hợp đồng (dùng để ký hợp đồng lao động)

Chúng tôi mong rằng, bộ sưu tập Bản nhận xét viên chức hợp đồng (dùng để ký hợp đồng lao động) được giới thiệu đây sẽ giúp bạn có thêm nhiều ý tưởng hay khi viết một văn bản - biểu mẫu cần thiết tương tự.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bản nhận xét viên chức hợp đồng (dùng để ký hợp đồng lao động)

Bạn có thể tải miễn phí BST Bản nhận xét viên chức hợp đồng (dùng để ký hợp đồng lao động) này về máy để tham khảo.

TRƯỜNG ………..
ĐƠN VỊ (KHOA, TRUNG TÂM)
--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

……….., ngày ……tháng…….. năm………

BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC HỢP ĐỒNG
(Dùng để ký Hợp đồng lao động)

Họ và tên viên chức hợp đồng:
Nhiệm vụ đang đảm trách:

1. Phẩm chất đạo đức
2. Năng lực chuyên môn
3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động
4. Quan hệ đồng nghiệp
5. Hoạt động xã hội, đoàn thể

Xét quá trình công tác và theo nhu cầu nhiệm vụ của đơn vị, chúng tôi đề nghị nhà trường ………………. (tiếp tục, không tiếp tục) ký Hợp đồng lao động với Ông/ Bà ……………………………………. ………………………………………………………

TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN                                                             TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

 

 

Đồng bộ tài khoản