Báo cáo kết quả thực hiện đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
129
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Báo cáo kết quả thực hiện đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ

Mô tả BST Báo cáo kết quả thực hiện đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ

Bạn còn gặp nhiều lúng túng khi viết Báo cáo kết quả thực hiện đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ? Bộ sưu tập Báo cáo kết quả thực hiện đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ dưới đây sẽ giúp các em có thêm nhiều ý tưởng, nắm vững các thông tin cần cung cấp trong một mẫu báo cáo. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Báo cáo kết quả thực hiện đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ

Đây là một mẫu Báo cáo kết quả thực hiện đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ hay trong BST Báo cáo kết quả thực hiện đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ. Mời quý thầy cô tham khảo:

 PHIẾU ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Thông tư 13/2012/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Tên nhiệm vụ:

2. Cấp : Nhà nước Bộ Tỉnh,Thành phố Cơ sở
3. Mã số đề tài (nếu có): ..............................Thuộc Chương trình (nếu có): .........................................
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: ………………………………………..……………................................
Địa chỉ:…………………………………………………...................................................................
Điện thoại: ………………………………………
5. Cơ quan chủ quản của tổ chức chủ trì: ………………………………………………......................
Địa chỉ: ……………………..…………………………...................................................................
Điện thoại: ………………………………………
6. Tổng kinh phí (triệu đồng): ………....................................................
Trong đó, từ ngân sách Nhà nước (triệu đồng): ……………………………….....
7. Thời gian thực hiện: ......... tháng, bắt đầu từ tháng: .........../............ kết thúc: .........../............
8. Chủ nhiệm nhiệm vụ :
Họ và tên:……………………………………...................
Học hàm, học vị: ……………………… Giới tính: Nam Nữ
Địa chỉ:……………………………………………………......................................
Số điện thoại di động:…………………………………E-mail…………………………………

Đồng bộ tài khoản