Bí quyết làm bài tập về mệnh đề trạng ngữ

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
538
lượt xem
15
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bí quyết làm bài tập về mệnh đề trạng ngữ

Mô tả BST Bí quyết làm bài tập về mệnh đề trạng ngữ

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Bí quyết làm bài tập về mệnh đề trạng ngữ. Gồm các tài liệu cung cấp mẹo, các bí quyết giúp làm bài tập về mệnh đề trạng ngữ nhanh chóng, chính xác hơn. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bí quyết làm bài tập về mệnh đề trạng ngữ

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BSTBí quyết làm bài tập về mệnh đề trạng ngữ:

Bí quyết làm bài tập về mệnh đề trạng ngữ nên biết

Khi trong câu có 2 mệnh đề có sự phụ thuộc lẫn nhau chúng ta gọi đó là câu phức. Câu phức gồm có một mệnh đề mang thông tin chính (gọi là mệnh đề chính) và một mệnh đề mang thông tin bổ sung. Ngoài các mệnh đề phụ tính ngữ (bắt đầu bằng các đại từ quan hệ) chúng ta còn một dạng mệnh đề phụ nữa (bắt đầu bằng các liên từ BECAUSE, BECAUSE OF, EVEN THOUGH, ALTHOUGH, THOUGH, SO HOẶC SINCE ta gọi là mệnh đề trạng ngữ.Mệnh đề trạng ngữ thường có những loại sau:


I/Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân: (BECAUSE/BECAUSE OF)
E.g: 1. Because she din’t work hard, she failed at the exam
2. Because the weather was bad, the canceled the match.
3. They weren’t happy because they were disaapointed with the result.
4. I am going to give up teaching because I earn so little money from it.
5. Nga didn’t want to go because of her illness.
6. Because of eating too much, she became overweight.
7. He felt exhausted because of having worked hard for a long time.
8. Because of getting up late, he arrived at the meeting late.
Qua các ví dụ trên ta thấy:
BECAUSE + MỆNH ĐỀ (S + V) CÒN BECAUSE OF + NGỮ (KHÔNG CÓ S + V)
Vậy vấn đề là ta thường chuyển từ cách dùng because sang because of (và ngược lại) bằng cách nào. Dễ thấy nhất là:


A/ Khi hai mệnh đề có cùng chủ ngữ:
Tiến hành ba bước 1-Bỏ chủ ngữ của mệnh đề sau Because
2-Chuyển động từ của mệnh đề này sang thành V-ing
3-Giữ nguyên mệnh đề còn lại
Ví dụ: 1. Because Lan has no money, she won’t go on holiday with us
-->Because having no money,she won’t go on holiday with us.(or because of not having money)
2. Because Jack play badly, he lost the match.
--->Bause playing badly, Jack lost the match.
3. Because they had worked so hard all the day, they felt asleep and wanted to go to bed early.
--->Because having worked so hard all the day, they felt asleep and wanted to go to bed early.
Và làm ngược lại:
Ví dụ: 4. Because of knowing a little English, Mary could ask for the way back to the hotel.
--->Because Mary knew a little English, she could ask for the way back to the hotel.
4. Because of having to take too many exams, childen now have no time to relax.
--->Because children have to take too many exams, they now have no time to relax.
5. Because of not going by his car, Jack came to the wedding late.
--->Because Jack didn’t go by his car, he came to the wedding late.
Chú ý những câu có dạng phủ định because of + not + V-ing, because + dạng phủ định


B/ Khi hai mệnh đề không có cùng chủ ngữ
: (thường có sự xuất hiện của động từ TOBE) --->
Nếu có chủ ngữ chỉ người: 1-Chuyển chủ ngữ (ĐTNX) sang thành tính từ SH (I--->my, He--->His
2-Chuyển tính từ (sau TOBE) sang danh từ
3-Bỏ TOBE trong mệnh đề BECAUSE và giữ nguyên mệnh đề còn lại.
Ví dụ: 1. Beause Jim was sick, they visited him at the hospital
--->Because of Jim’s sickness, they visited him at the hospital
2. Because they were lazy, everyone is worrying about their result.
--->Because of their laziness, everyone is worrying about their result.
3. Because she is intelligent, they admire her a lot.
--->Because of her intelligence, they admire her a lot.
Và làm ngược lại: 4. Because of our stupidness, he took advantage of us.
--->Because we were stupid, he took advantage of us.
5. Because of her beauty, they chose her the presentative of their group.
--->Because she is beautiful, they chose her the presentative of their group.

Nếu không có chủ ngữ chỉ người: -Chuyển tính từ lên trước danh từ chủ ngữ
Ví dụ: 1. Because the weather was fine, they decided to climb up to the mountain
--->Because of the fine weather, they decided to climb up to the mountain.
2. Because his room was small, some of us must stay outside.
--->Because of his small room, some of us must stay outside.
3. Because it was dark, they stopped working.
--->Because of the darkness, they stopped working.
Và làm ngược lại: 4. Because of Ngoc’s bad temper, nobody wants to make friend with her.
--->Because Ngoc’s temper is bad, nobody wants to make friend with her.
5. Because of the house’s bad conditions, it was pulled down to rebuild.
---> Because the house was in bad conditions, it was pulled down to rebuild.
6. Because of the good preparations, the festival became unforgettable.
--->Because the preparationss were good, the festival became unforgettable.
Ngoài because và because of có thể mở đầu cho mệnh đề chỉ nguyên nhân ta còn có “SINCE và AS” với tư cách liên từ (nghĩa là bởi vì) nhưng ở đây các em chỉ cần biết nghĩa của từ là được, không cần quá chú ý.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bí quyết làm bài tập về mệnh đề trạng ngữ. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
 

Đồng bộ tài khoản