Biện pháp quản lý nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên Trường THPT trong giai đoạn hiện nay

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
36
lượt xem
7
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Biện pháp quản lý nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên Trường THPT trong giai đoạn hiện nay

Mô tả BST Biện pháp quản lý nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên Trường THPT trong giai đoạn hiện nay

Quý thầy cô và các cán bộ quản lý đang muốn tìm kiếm Biện pháp quản lý nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên Trường THPT trong giai đoạn hiện nay? Hãy đến với thư viện eLib, các tài liệu trong BST dưới đây đã được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc từ quý thầy cô, cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm trong ngành giáo dục, hi vọng sẽ giúp ích nhiều cho công việc của quý vị. Chúc quý vị tìm thầy những tài liệu hay mà mình đang cần.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Biện pháp quản lý nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên Trường THPT trong giai đoạn hiện nay

Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo Biện pháp quản lý nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên Trường THPT trong giai đoạn hiện nay được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển – câu nói này không phải là khẩu hiệu tuyên truyền mà thực sự nó đã là phương châm hành động của bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới, nếu quốc gia đó thực sự muốn phát triển đi lên, muốn tiến nhanh, tiến mạnh và hòa mình vào dòng thác kinh tế toàn cầu. Và điều này lại càng đúng đối với Việt Nam chúng ta. Sau một thời gian gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO nền kinh tế nước nhà đã có sự hội nhập tương đối sâu sắc và toàn diện điều đó đã và đang khẳng định quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về chiến lược phát triển con người mà thực chất là phát triển nền giáo dục nước nhà trong những năm vừa qua là hoàn toàn đúng đắn và đang phát huy hiệu quả theo chiều hướng rất tích cực.
Điều 35 Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ghi:” Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhà nước và xã hội phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”
Nghị quyết Trung ương II khóa VIII khẳng định: “ Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục và đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển bền vững”.
Xây dựng và phát triển đội ngũ là thực hiện quan điểm về: “Giáo dục là quốc sách” và thực hiện nghị quyết TW 4 khóa VIII: “ Khâu then chốt để thực hiện chiến lược phát triển giáo dục là phải đặc biệt chăm lo đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn hóa đội ngũ giáo viên cũng như cán bộ quản lý giáo dục về chính trị, tư tưởng, đạo đức và nâng cao năng lực chuyên môn”
Đặc biệt ngày 15/6/2004 Ban Bí thư TƯ Đảng đã ban hành Chỉ thị 40 về việc xây dựng, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Chỉ thị nêu rõ xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là một nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục 2010 – 2020 và chấn hưng đất nước, chỉ thị đã nêu rõ mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng, cân đối về cơ cấu, đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới Ban Bí thư cũng đã yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thực hiện 6 nhiệm vụ cụ thể.
Đây là chỉ thị vô cùng quan trọng và hết sức cụ thể về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục và đặc biệt chỉ thị đã nhấn mạnh : “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt có vai trò quan trọng”.
Như vậy chúng ta có thể thấy rằng xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo là khâu đột phá có tính chất quyết định đến sự phát triển của sự nghiệp giáo dục, hay nói đúng hơn là sự phát triển và phồn vinh của xã hội. Chính vì vậy mà việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là công việc thường xuyên, là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp mà ở cấp vi mô (cấp Trường ) là hiệu trưởng, BGH nhà trường. Làm thế nào để mỗi trường đều có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu bộ môn, có chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục của ngành cũng như mong muốn của nhân dân và xã hội. Đó là điều mà người quản lý giáo dục phải đặt ra và coi đó là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong nhiệm kỳ hoạt động của mình.
Trường THPT Bá Thước- Thanh Hóa là một trường Miền núi trong những năm vừa qua đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên và từ đó đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ: 2 lần được tặng thưởng huân chương lao động hạng Ba (năm 1996 và năm 2000), một lần được tặng thưởng huân chương lao động hạng Nhì ( năm 2006), Tháng 3 năm 2011 trường đã được công nhận là trường THPT đạt chuẩn quốc gia đầu tiên của khu vực miền núi. Để đáp ứng được yêu cầu của nhà trường cũng như của xã hội trong tình hình mới. Đứng dưới góc độ người quản lý trường THPT Bá Thước tôi cho rằng vấn đề đặt ra là phải phát triển và xây dựng đội ngũ giáo viên đảm bảo cả về số lượng cũng như chất lượng. Do vậy tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài: “BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT BÁ THƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY”.
 

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ và nhiều tài liệu hay khác trong BST Biện pháp quản lý nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên Trường THPT trong giai đoạn hiện nay!.
Đồng bộ tài khoản