Bộ đề KSCL trường THCS Nam Khê năm 2014-2015 và đáp án

Chia sẻ: đinh Vi Vi Bé | Ngày: | 8 đề thi

0
143
lượt xem
0
download
Xem 8 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề KSCL trường THCS Nam Khê năm 2014-2015 và đáp án

Mô tả BST Bộ đề KSCL trường THCS Nam Khê năm 2014-2015 và đáp án

Bổ sung ngay vào tài liệu ôn thi của bạn Bộ đề KSCL trường THCS Nam Khê năm 2014-2015 và đáp án. Việc trực tiếp giải đề thi của những năm học trước sẽ giúp bạn làm quen với cấu trúc đề thi, nâng cao kĩ năng giải đề và ôn tập kiến thức. Từ đó, dự đoán xu hướng đề thi để có định hướng học tập rõ ràng và xây dựng lộ trình học hiệu quả. Hi vọng, đề thi này là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề KSCL trường THCS Nam Khê năm 2014-2015 và đáp án

Bạn có thể tải miễn phí BST Bộ đề KSCL trường THCS Nam Khê năm 2014-2015 và đáp án này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Câu 1: Listen and complete what these people ate and drank: (3.0 pts)
Lan: (1) …………. , (2)…………… , vegetables, juice.
Ba: (3)……………, rice, fruit, (4)……………
Nga: rice, (5)………………. , juice.
Hoa: noodles, fruit, (6)……………
Câu 2: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others: (1.0pt)
1. A. laughed B. watched C. helped D. remembered
2. A. celebration B. collection C. education D. question
3. A. great B. beautiful C. teacher D. means
4. A. party B. lovely C. sky D. empty
Câu 3: Choose the best option to complete each sentence: (2.0pts)
1. My brother is good ..................... drawing pictures. (at/ to/ of/ about)
2. Children enjoy ...................... outdoor activities. (play/ playing/ to play/ played)
3. .……… a delicious meal ! (Where/ What/ When/ Which)
4. Who is the ........................ student in your class? (good/ gooder/ better/ best)
Câu 4: Read the text and answer the questions below: (2.0pts)
Marie was born in Poland in 1867. She was very intelligent and had a good memory. She finished high school when she was only fifteen years old. Then she went to Paris to study. She won the Nobel Prizes for Physics and Chemistry.
1.Where and when was Marie born?
……………………………………………………………………………………
2. Did she finish high school when she was only 15 years old ?
……………………………………………………………………………………
Câu 5: Use the information below to write about Nam: (2.0pts)
Name Nam Characters friendly, kind Age 13 Address 9 Kim Ma street, Ha Noi Job student Family parents, elder sister- Ha Appearance slim, short black Friends Huy, Long hair

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Bộ đề KSCL trường THCS Nam Khê năm 2014-2015 và đáp án hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản