Bộ đề ôn thi vào lớp 10

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 11 đề thi

0
406
lượt xem
6
download
Xem 11 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề ôn thi vào lớp 10

Mô tả BST Bộ đề ôn thi vào lớp 10

Việc vận dụng giải trên các đề thi cụ thể đã giúp các bạn nhớ lâu phần kiến thức, giải nhanh, chính xác các câu hỏi và bài tập, nâng cao điểm của các bài thi. Vì vậy, chúng tôi cũng hi vọng, Bộ đề ôn thi vào lớp 10 này là tư liệu hữu ích cho việc ôn tập của các bạn học sinh. Chúc các em có kì thi thật thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề ôn thi vào lớp 10

Bạn có thể tải miễn phí BST Bộ đề ôn thi vào lớp 10 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 NĂM 2014 -2015
TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn thi: Hóa học
(Đề thi có 2 trang) (Thời gian, 150 phút, không kể thời gian giao đề)
Câu 1. (2,5 điểm)
1. Cho hỗn hợp X(Al, Cu), đốt X trong oxi sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn Y. Hòa tan Y trong
dung dịch H2SO4 đặc, nóng vừa đủ thu được dung dịch Z( chứa hai muối) và khí SO2 duy nhất. Cho từ
từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch Z. Cho khí SO2 vào dung dịch NaOH thu dung dịch G. Viết
các phương trình phản ứng có thể xảy ra.
2. Cho axit có công thức cấu tạo: CH2=CH-COOH. Axit này có những tính chất hóa học nào? Viết các
phương trình phản ứng nếu có?
Câu 2. (2,5 điểm)
1. Cho 3 oxit sau: Al2O3, MgO, SiO2.
+) Nhận biết từng oxit khi chúng đựng trong ba lọ mất nhãn.
+). Tách riêng lấy từng oxit khi chúng ở trong một hỗn hợp, mà không làm thay đổi khối lượng
của chúng( giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn).
2. Dùng công thức cấu tạo viết các phương trình để thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau(mỗi mũi tên là một
phản ứng, ghi rõ điều kiện nếu cần).
Biết: Chất B làm dung dịch I2 hóa xanh, chất C có nhiều trong quả nho chín.
Câu 3. (2,5 điểm)
1. Hỗn hợp A gồm 1 axit đơn chức và 1 rượu đơn chức có tỉ lệ số mol 1:1. Chia A làm 2 phần bằng
nhau: Phần 1 cho tác dụng với Na dư thu được 1,344 lít khí (ĐKTC). Phần 2 đun nóng với H2SO4 đặc
(xúc tác) được 4,4g este. Chia lượng este này làm 2 phần bằng nhau. Một phần este được đốt cháy
hoàn toàn. Cho toàn bộ sản phẩm cháy vào dd Ba(OH)2 dư thì khối lượng bình đựng dung dịch tăng
6,2g và có 19,7g kết tủa. Một phần este được xà phòng hoá hoàn toàn bằng NaOH dư thu được 2,05g
muối natri.
a). Tìm công thức cấu tạo của axit, rượu ?
b). Tính hiệu suất của phản ứng hoá este ?
2. Đem hoà tan a(g) kim loại R vào dung dịch HCl được dung dịch X. Để trung hoà vừa hết X cần
dùng 64g dung dịch NaOH 12,5%. Phản ứng xong thu được dung dịch Y chứa 4,68% NaCl và 13,3%
RCl2. Cho tiếp lượng dư NaOH vào Y, lọc tách kết tủa tạo thành rồi đem nung đến khối lượng không
đổi được 14g chất rắn.
a). Xác định R và C% dung dịch HCl
b). Tính a?
Câu 4( 2,5 điểm)
1. Dẫn H2 đến dư đi qua 25,6gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, MgO, CuO (nung nóng) cho đến khi phản
ứng xảy hoàn toàn. Sau phản ứng thu được 20,8gam chất rắn. Mặt khác 0,15mol hỗn hợp X tác dụng
vừa đủ với 225ml dung dịch HCl 2,0M.
a). Viết các phương trình phản xảy ra.
b). Tính % số mol các chất trong hỗn hợp X?
2. Đốt cháy hoàn toàn 1,344 lit hỗn hợp 3 hiđrocacbon thể khí : CnH2n+2 ; CmH2m ; CkH2k–2. Sau phản
ứng dẫn hỗn hợp sản phẩm lần lượt qua dung dịch H2SO4 (đặc), dư, dung dịch NaOH (dư) thấy khối
lượng dung dịch axit tăng 2,52 g, khối lượng dung dịch NaOH tăng 7,04 g.
a). Tính thành phần % theo thể tích hỗn hợp 3 hiđrocacbon, biết thể tích hiđrocacbon CkH2k–2
trong hõn hợp gấp 3 lần thể tích CnH2n+2.
b). Xác định công thức phân tử 3 hiđrocacbon, biết rằng có 2 hiđrocacbon có số nguyên tử 1
cacbon bằng nhau và bằng số nguyên tử các bon của hiđrocacbon còn lại. 2
Cho biết: khối lượng của các nguyên tử: C =12, H =1, O =16, Fe =56, Mg = 24, Cu = 64, Na =23,
Cl = 35,5, Ca =40, Ba =137, S =32, K =39.
Hết.
Chú ý: Thí sinh được dùng Hệ Thống Tuần Hoàn, không được dùng tài liệu nào khác, cán bộ coi thi
không giải thích gì thêm.

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Bộ đề ôn thi vào lớp 10 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản