Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn GDCD lớp 10

Chia sẻ: Nguyễn Thị Tuyết Nhung | Ngày: | 3 đề thi

0
887
lượt xem
48
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn GDCD lớp 10

Mô tả BST Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn GDCD lớp 10

Các em phải làm bài thi kiểm tra 1 tiết định kỳ để đánh giá học lực. Hiểu được điều đó, chúng tôi đã tuyển chọn nên Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn GDCD lớp 10 để các em thuận tiện cho việc ôn tập. Qua bộ đề thi các em sẽ nắm được kiến thức trọng tâm, làm quen với dạng đề. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn GDCD lớp 10

Đề kiểm tra 1tiết môn GDCD lớp 10 - Đề số 1

A TRẮC NGHIỆM (điểm )

Hãy chọn đáp ám đúng nhất
Câu 1: Thế giới vật chất có mấy hình thức vận động?
A. 3 B. 5 C. 7 D. 9

Câu 2: Đối với các sự vật, hiện tượng vận động được coi là:
A. Thuộc tính vốn có. B. Phương thức tồn tại
C. Cách thức phát triển D, B và C

Câu 3: Sự vận động của thế giới vật chất là do:
A. Do thượng đế quy định. B. Do thế lực thần bí quy định.
C. Quá trình mang tính khách quan. D. Quá trình mang tính chủ quan

Câu 4: Bất kỳ một sự vật hiện tượng nào cũng chứa đựng:
A. Mâu thuẫn. B. Xung đột. C. Mặt đối lập. D, A và C

Câu 5: Các mặt đối lập được coi là thống nhất khi chúng:
A Liên hệ, gắn bó, ràng buột nhau. B. Cùng tồn tại trong một sự vật
B. Hợp lại thành một khối. D. Tác động qua lại lẫn nhau.

Câu 6: Các mặt đối lập được coi là đấu tranh với nhau khi chúng:
A. Tương tác với nhau. B. Tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau.
C. Đối đầu với nhau. D. Tất cả đều sai.

Câu 7: Trong cuộc sống hàng ngày em thường chọn cách ứng xử nào sau đây?:
A. Dĩ hòa vi quý. B. Một điều nhịn chín điều lành
C. Kiên quyết bảo vệ cái đúng. D. Tránh voi chẳng xấu mặt nào

Câu 8:Sự biến đổi dần về lượng dẫn đến sự biến đổi dần về chất và ngược lại được coi là:
A Cách thức của sự phát triển. B. Khuynh hướng của sự phát triển.
C. Xu hướng của sự phát triển. D. Nguồn gốc của sự phát triển.

Câu 9: Trong mỗi sự vật, hiện tương mặt chất và lượng luôn:
A. Thống nhất với nhau. B. Đối đầu với nhau.
C. Tách rời nhau. D. Tất cả đều đúng

Câu 10: Qúa trình phát triển của sự vật, hiện tượng diễn ra 1 cách:
A. Đơn giản, thẳng tắp. B. Quanh co, phức tạp.
C. Rất chậm chạp. D. Không đồng đều

Câu 11: Qúa trình nhận thức diễn ra rất:
A. Đơn giản. B. Máy móc. C. Thụ động. D. Phức tạp.

Câu 12: Phủ định là …………… sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó :
A. Gạt bỏ. b. Xóa bỏ. C. Duy trì. D. Tiêu diệt.

B PHẦN TỰ LUẬN (7điểm )

Câu 1: Thế nào là chất ? Thế nào là lượng ? Cho ví dụ minh họa (2.5 điểm )

Câu 2: Trình bày các giai đoạn của nhận thức (2,5 điểm )

Câu 3: Việc đổi mới phương pháp học tập có phải yêu cầu của phủ định biện chứng hay không? vì sao? (2 điểm )
 

Đồng bộ tài khoản