Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11

Chia sẻ: Đào Đình Tấn | Ngày: | 101 đề thi

0
6.802
lượt xem
488
download
Xem 101 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11

Mô tả BST Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11

Các em phải làm bài thi kiểm tra 1 tiết định kỳ để đánh giá học lực. Hiểu được điều đó, chúng tôi đã tuyển chọn nên Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 để các em thuận tiện cho việc ôn tập. Qua bộ đề thi các em sẽ nắm được kiến thức trọng tâm, làm quen với các câu hỏi mở rộng. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 11 - Đề số 1

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

1. A. occupy B. simply C. accompany D. hobby

2. A. practised B. stamped C. indulged D. watched

3. A. friends B. tunes C. clubs D. stamps

4. A. admire B. avid C. variety D. while

5. A. finished B. marched C. stopped D. robbed

II. Choose the correct answer A, B, C, or D to each of the following questions.

6. Hobbies are the things we like to do in our________ time.
A. leisure B. free C. spare D. All are correct

7. I just collect stamps from discarded envelopes.
A. thrown away B. given up C. got away D. done up

8.There are also other hobbies that I ________ in for a while.
A. interested B. indulge C. move D. include

9.My father never indulges _____ drinking
A. on B. in C. with D. to

10.I love watching the small fish swimming _____ in the tank
A. through B.up C. towards D. about
 

Đồng bộ tài khoản