Bộ đề thi kiểm tra chất lượng môn Tiếng Anh lớp 7

Chia sẻ: Đinh Thị Kim Kha | Ngày: | 72 đề thi

0
2.494
lượt xem
89
download
Xem 72 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi kiểm tra chất lượng môn Tiếng Anh lớp 7

Mô tả BST Bộ đề thi kiểm tra chất lượng môn Tiếng Anh lớp 7

Thi chất lượng? Hầu như học sinh khi nghe đến kỳ thi này đều rất lo lắng vì sau thời gian nghỉ hè dài, các em đã quên đi một phần kiến thức. Hiểu được điều đó, Thư viện eLib giới thiệu Bộ đề thi kiểm tra chất lượng môn Tiếng Anh lớp 7 với nội dung được chọn lọc kỹ càng, sẽ giúp các em hệ thống lại kiến thức cũ, hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho quý phụ huynh và các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi kiểm tra chất lượng môn Tiếng Anh lớp 7

Đề KT chất lượng môn tiếng Anh lớp 7 - Đề số 1

I. Reading (3.0 ps)

Read the text carefully then answer the questions:
There’s a new student in class 7A. Her name is Hoa. She is from Hue. She doesn’t live with her parents. They still live in Hue. She is staying with her uncle and aunt in Ha Noi, on Phan Dinh Phung Street. Ha Noi is bigger and noisier than Hue.
Her house is not very far from school, about one kilometer, so she often walks to school. Her new school is also bigger than her old school in Hue. It has a lot of students. Hoa doesn’t have any friends in Ha Noi because she is a new comer. She has a lot of friends in Hue. She isn't happy because she misses her parents and friends in Hue.

1. Where is Hoa from?

2. Who is she staying with ?

3. Does she have a lot of friends in Ha Noi?

4. Is Hoa a new comer in Ha Noi?

5. Why isn't Hoa happy?

II. Use of language .

A. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in each sentence (3.0 ps)
1. ……..is it from your house to school? About 2 kilometers.
A. How long B. How far C. How often D. How tall

2. Minh ……..television every day
A. watches B. watch C. watching D. watched

3. I like swimming, and ……………does he.
A. so B. too C. but D. also

4. ……….. is your telephone number?
A. Why B. When C. How D. What

5. Will he come here?
A. No, he won’t. B. No, he doesn’t. C. No, he isn’t. D. No, he wasn’t.

6. They live ........ 22 Tran Phu street
A. at B. in C. for D. on

7. How …… students are there in your class?
A. much B. any C. many D. some

8.Tam ………….now.
A. listen to music B. is listening to C. listens to music D. will listen to music

9. He ……………….next week.
A. visit his friends B. visits his friends C. will visit his friend D. visited his friends

10. Your house is …………..than my house?
A. big B. bigger C biggest D. the biggest
 

Đồng bộ tài khoản