Bộ đề thi thử và Đáp án ĐHCĐ khối A năm 2013

Chia sẻ: Đinh Thị Kim Kha | Ngày: | 40 đề thi

0
862
lượt xem
20
download
Xem 40 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi thử và Đáp án ĐHCĐ khối A năm 2013

Mô tả BST Bộ đề thi thử và Đáp án ĐHCĐ khối A năm 2013

"Học đi đôi với hành" sẽ giúp các bạn tiến bộ nhanh chóng trong tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, điều này luôn đúng cho các bạn thí sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi ĐHCĐ. Hãy thử sức với Bộ đề thi thử và Đáp án ĐHCĐ khối A năm 2013 có trên Thư viện eLibđể nâng cao kiến thức và kỹ năng làm bài thi. Chúng tôi hi vọng bạn sẽ có một kỳ thi ĐHCĐ thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi thử và Đáp án ĐHCĐ khối A năm 2013

Đề thi thử ĐHCĐ môn Hóa khối A năm 2013 - Đề số 1

Câu 1: Thuỷ phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala .Giá trị m là
A. 88,2 B. 81,54 C. 90,6 D. 111,74

Câu 2: Cho các dung dịch muối sau: Na2CO3, AlCl3, C6H5ONa, CH3COOK, CH3NH3Cl, CuSO4, NaHCO3, NH4NO3, BaCl2 , K2SO4, C2H5ONa, NaAlO2. Số dung dịch muối có môi trường không phải trung tính là:
A. 9 B. 12 C. 10 D. 11

Câu 3: Hỗn hợp X có khối lượng 9,28 gam gồm N2 và H2 (N2 được lấy dư so với H2). Nung nóng X một thời gian trong bình kín có xúc tác thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2,68. Biết hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 đạt 28%. Thành phần phần trăm về khối lượng của hỗn hợp X là
A. 84,48% và 15,52% B. 90,52% và 9,48% C. 28% và 72% D. 30% và 70%

Câu 4: Cho từng chất C, Fe, BaCl2, , Fe3O4, FeCO3, FeS, H2S, HI, AgNO3, HCl, Na2SO3, FeSO4 lần lượt tác dụng với H2SO4 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là:
A. 7 B. 6 C. 9 D. 8

Câu 5: Dãy gồm các chất nào sau đây đều có tính lưỡng tính ?
A. ZnCl2, AlCl3, NaAlO2, NaHCO3, H2NCH2COOH
B. AlCl3, H2O, NaHCO3, Zn(OH)2, ZnO
C. Al, NaHCO3, NaAlO2, ZnO, Be(OH)2
D. H2O, Zn(OH)2, HOOC-COONa, H2NCH2COOH, NaHCO3

Câu 6: Cho các chất: amoniac (1); anilin (2); p-nitroanilin (3); p-metylanilin (4); metylamin (5); đimetylamin (6). Thứ tự tăng dần lực bazơ của các chất là:
A. (2) < (3) < (4) < (1) < (5) < (6) B. (3) < (2) < (4) < (1) < (5) < (6)
C. (2) > (3) > (4) > (1) > (5) > (6) D. (3) < (1) < (4) < (2) < (5) < (6)

Câu 7: Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol/l, pH của hai dung dịch tương ứng là x và y. Quan hệ giữa x và y là (giả thiết, cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li)
A. y = x+2 B. y = 2x C. y = x-2 D. y = 100x

Câu 8: Hợp chất X được tạo ra từ ancol đơn chức và amino axit chứa một chức axit và một chức amin. X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. để đốt cháy hoàn toàn 0,89 gam X cần vừa đủ 1,2 gam O2 và tạo ra 1,32 gam CO2, 0,63 gam H2O. Khi cho 0,89 gam X tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn thì khối lượng chất rắn khan thu được là
A. 0,97 gam B. 1,37 gam C. 8,75 gam D. 8,57 gam

Câu 9: Trong tự nhiên Cu tồn tại hai loại đồng vị là 63Cu và 65Cu.Nguyên tử khối trung bình của Cu bằng 63,546. Biết số Avogađro = 6,022.1023, số nguyên tử 63Cu có trong 32 gam Cu là
A. 2,205.1023 B. 1,503.1023 C. 3,0115.1023 D. 12,046.1023

Câu 10: Hợp chất Q (chứa C, H, O) được điều chế theo sơ đồ :
Propen X Y Z T Q
Nếu lấy toàn bộ lượng hợp chất Q (được điều chế từ 0,2 mol propen) cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì lượng kết tủa thu được là bao nhiêu?
A. 60,4 gam B. 82 gam C. 43,2 gam D. 75,4 gam
 

Đồng bộ tài khoản