Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 2 lớp 11

Chia sẻ: Hoàng Thị Thu Hà | Ngày: | 3 đề thi

0
132
lượt xem
4
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 2 lớp 11

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 2 lớp 11

"Tự học" là chủ đề mà được bàn luận nhiều nhất gần đây trên các diễn đàn về giảng dạy và học tập dành cho học sinh, sinh viên. Nhưng, tự học như thế nào mới là hiệu quả. Tự mình nghĩ ra một cách học mới, hay học theo những tấm gương tốt đi trước, tất cả đều có thể là một phương pháp tối ưu dành cho người học. Nhưng, học như thế nào đi nữa, thì phần tự luyện tập bằng những tình huống bài tập cụ thể, lý thuyết được đặt ra với nhiều góc cạnh khác nhau rõ ràng thì chẳng thể thiếu đối với một phương pháp học nào, đặc biệt là dành cho các kì thi. Hiểu được điều này, Thư viện eLib xin giới thiệu đến các bạn học sinh Bộ đề thi và đáp án giữa kỳ 2 lớp 11, nhằm mục đích chia sẻ và hỗ trợ cho việc tự học của bạn tốt hơn. Bộ đề thi gồm nhiều môn cả chính và phụ trong chương trình học của các bạn như Toán, Lý, Hóa, Anh, Sinh, Sử, Văn,… Chúc các bạn tự ôn tập một cách hiệu quả với bộ đề thi bao gồm cả đáp án này nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 2 lớp 11

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HKII

ĐỀ SỐ 1 MÔN: SINH HỌC 11
Thời gian: 45 phút



Câu 1: Trong công nghiệp sản xuất rượu bia, để tăng quá trình phân giải tinh bột thành
mạch nha người ta sử dụng hoocmôn
A. tirôxin. B. xitôkinin. C. auxin. D. gibêrelin .
Câu 2: Đặc điểm không đúng của hoocmôn thực vật là
A. tính chuyên hoá cao hơn so với hoocmôn ở động vật bậc cao.
B. hoạt tính mạnh.
C. được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây trong cây.
D. được tạo ra ở một nơi nhưng gây phản ứng ở một nơi khác trong cây.
Câu 3: Ở thực vật Hai lá mầm, thân và rễ dài ra là nhờ hoạt động của
A. mô phân sinh cành. B. mô phân sinh bên.
C. mô phân sinh lóng. D. mô phân sinh đỉnh.
Câu 4: Loại mô phân sinh chỉ có ở cây Một lá mầm là
A. mô phân sinh đỉnh thân. B. mô phân sinh bên.
C. mô phân sinh đỉnh rễ. D. mô phân sinh lóng.
Câu 5: Bệnh to đầu xương chi ở người do
A. thừa hoocmôn sinh trưởng (GH) ở người trưởng thành.
B. thiếu hoocmôn tirôxin ở người trưởng thành.
C. thừa hoocmôn sinh trưởng (GH) ở trẻ em.
D. thiếu hoocmôn tirôxin ở trẻ em.
Câu 6: Trong hạt khô hàm lượng hoocmôn nào sau đây đạt trị số cực đại?
A. Axit abxixic. B. Xitôkinin.
C. Gibêrelin. D. Êtilen.
Câu 7: Axit abxixic có vai trò chủ yếu là
A. ức chế sự sinh trưởng của cành lóng; gây trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí
khổng mở.
B. ức chế sự sinh trưởng của cành lóng; gây trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí
khổng đóng.
C. ức chế sự sinh trưởng của cành lóng; làm mất trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm
khí khổng đóng.
D. ức chế sự sinh trưởng của cành lóng; làm mất trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm
khí khổng mở.
Câu 8: Vì sao auxin nhân tạo không dùng đối với nông phẩm làm thức ăn cho người và
gia súc?
A. Vì nó chỉ kích thích phát triển chồi lá. B. Vì nó ức chế phát triển chồi bên.
C. Vì nó không có enzim tự phân giải. D. Vì nó không kích thích sự ra hoa.
Câu 9: Tuổi của cây 1 năm được tính theo
A. số chồi nách. B. số lóng. C. số cành. D. số lá.
Câu 10: Ở sâu bướm, hoocmôn ecđixơn có tác dụng
A. gây lột xác và ức chế sâu thành nhộng và bướm.
B. ức chế biến đổi sâu thành nhộng và bướm.
C. gây lột xác và kích thích sâu thành nhộng và bướm.
D. kích thích thể allata tiết ra juvenin.
Câu 11: Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là
A. diệp lục a, b và phitôcrôm. B. diệp lục
C. phitôcrôm. D. carôtenoit.
Câu 12: Nhân tố có vai trò quyết định ở giai đoạn nảy mầm của hạt, chồi lá là
A. ánh sáng. B. nước.
C. đất. D. phân bón.
Câu 13: Thực vật Một lá mầm có các loại mô phân sinh:
A. mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh bên.
B. mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh lóng.
C. mô phân sinh lóng và mô phân sinh bên.
D. mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ.
Câu 14: Cơ quan sản sinh hoocmôn sinh trưởng (GH) ở động vật có xương sống là
A. tuyến trên thận. B. tuyến giáp. C. tuyến sinh dục. D. tuyến yên.
Câu 15: Ở sâu bướm, tác dụng của juvenin là
A. gây lột xác và kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.
B. gây lột xác và ức chế sâu biến thành nhộng và bướm.
C. gây lột xác và kích thích tuyến trước ngực tiết ra ecđixơn.
D. gây lột xác và ức chế tuyến trước ngực tiết ra ecđixơn.
Câu 16: Trong nuôi cấy mô ở thực vật, muốn chồi mọc nhanh và khoẻ, người ta xử lý tỉ
lệ các phitôhoocmôn như sau:
A. Tỉ lệ xitôkinin cao hơn gibêrelin. B. Tỉ lệ xitôkinin cao hơn axit abxixic.
C. Tỉ lệ xitôkinin cao hơn auxin. D. Tỉ lệ auxin cao hơn xitôkinin.
Câu 17: Ở thực vật Hai lá mầm, thân và rễ to ra là nhờ hoạt động của
A. mô phân sinh lóng. B. mô phân sinh bên.
C. mô phân sinh cành. D. mô phân sinh đỉnh.
Câu 18: Những động vật sinh trưởng và phát triển không qua biến thái là
A. thỏ, ve sầu, cá sấu, rùa. B. cá chép, gà, thỏ, khỉ.
C. bọ ngựa, gà, thỏ, khỉ. D. thằn lằn, bọ rùa, cá chép.
Câu 19: Trẻ em chậm lớn hoặc ngừng lớn, chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ kém là
do cơ thể thiếu hoocmôn
A. tirôxin. B. ơstrôgen. C. testostêron. D. sinh trưởng (GH).
Câu 20: Yếu tố quyết định sự sinh trưởng và phát triển của động vật là
A. hoocmôn. B. thức ăn.
C. Yếu tố di truyền. D. nhiệt độ và ánh sáng.


-----------------------------------------------
Đáp án




Câu Đáp án
1 D
2 A
3 D
4 D
5 A
6 A
7 B
8 C
9 D
10 C
Đồng bộ tài khoản