Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 2 môn Hóa học lớp 9

Chia sẻ: Bùi Thị Thùy Giang | Ngày: | 36 đề thi

0
2.564
lượt xem
205
download
Xem 36 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 2 môn Hóa học lớp 9

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 2 môn Hóa học lớp 9

“Học, học mãi, học nữa”, là câu nói mà hầu như tất cả học sinh đều thuộc lòng. Đi đôi với học, một phần quan trọng không thể thiếu là thi và kiểm tra. Các kỳ thi, kiểm tra giúp các em hệ thống lại kiến thức, thầy cô giáo đánh giá lại quá trình dạy học. Xuất phát từ thực tế đó, chúng tôi đã chọn lọc để tạo nên Bộ đề thi và đáp án giữa học kỳ 2 môn hóa học lớp 9, giúp các em củng cố kiến thức, nắm vững lý thuyết và bài tập về: hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ, metan, etilen, Axetilen, Benzen,… Đây là tư liệu rất thuận tiện để các em và quý thầy cô tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án 1 tiết học kỳ 2 môn Hóa học lớp 9

Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Hóa học lớp 9 - Đề số 1

I/ TRẮC NGHIỆM (3đ)
Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng
Câu 1: Dãy các muối nào sau đây đều là muối tan trong nước?
A. Ca(HCO3)2, MgCO3, NaHCO3, CaCO3
B. K2CO3, Na2CO3, CaCO3, Mg(HCO3)2
C. FeCO3, KHCO3, CuCO3, ZnCO3
D. Ca(HCO3)2, Zn(HCO3)2, Na2CO3, K2CO3
Câu 2: Một hợp chất hữu cơ A được điều chế bằng cách cho canxi cacbua phản ứng với nước. Vậy A là chất nào trong các chất sau:
A. C2H4 B. C2H2 C. CH4 D. C6H6
Câu 3: Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ?
A. Trạng thái B. Màu sắc
C. Độ tan trong nước D. Thành phần nguyên tố
Câu 4: Dãy hợp chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hidrocacbon?
A. C2H6O, C2H4O2, CH3OH, CH3Br. B. CCl4, C6H6, C2H2Br4, C2H4Br2.
C. C2H5Cl, CH3COONa, C2H5OH, C3H8. D. C4H8, C4H9Cl, C6H12O6, CH3Cl.
Câu 5: Phản ứng hóa học tạo ra nhựa P.E từ nguyên liệu etilen được gọi là
A. phản ứng cộng. B. Phản ứng cháy.
C. phản ứng trùng hợp. D. phản ứng thế.
Câu 6: Khí nào sau đây có trong bùn ao?
A. H2 B. CH4 C. O2 D. CO2
Câu 7: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
A. Hidrocacbon có liên kết đôi trong phân tử làm mất màu dung dịch brom.
B. Chất nào làm mất màu dung dịch brom, chất đó là etilen hoặc axetilen.
C. Hidrocacbon có liên kết đôi hoặc liên kết ba trong phân tử tương tự như etilen hoặc axetilen làm mất màu dung dịch brom.
D. Etilen và axetilen làm mất màu dung dịch brom.
Câu 8: Trong các cặp chất cho dưới đây, cặp chất nào tác dụng được với nhau?
A. SiO2 và NaOH B. SiO2 và H2O
C. SiO2 và HCl D. SiO2 và O2
Câu 9: Khi nhiệt phân muối Mg(HCO3)2 thì thu được các sản phẩm sau :
A. MgCO3 và CO2 B. MgCO3 ; H2O và CO2
C. MgCO3 và H2O D. MgO ; H2O và CO2
Câu 10: Trong chu kỳ
A. tính kim loại giảm, tính phi kim tăng. B. tính kim loại giảm, tính phi kim giảm.
C. tính kim loại tăng, tính phi kim tăng. D. tính kim loại tăng, tính phi kim giảm.
Câu 11: Hợp chất nào sau đây dùng để khắc chữ và hình trên vật liệu thuỷ tinh
A. HF B. H2SO4 C. HNO3 D. HCl
Câu 12: Từ dầu mỏ, để thu được xăng, dầu hỏa, dầu điezen và các sản phẩm khác thì người ta đã dùng những phương pháp nào?
A. Đốt cháy B. Lắng lọc
C. Hóa rắn D. Chưng cất dầu thô và crăckinh
II/ TỰ LUẬN: (7đ)
Câu 1 (1 điểm): Viết công thức cấu tạo có thể có của các hợp chất hữu cơ: C4H10, C3H6.
Câu 2 (2 điểm): Có 3 lọ chứa 3 khí bị mất nhãn: CH4, C2H4, CO2. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các khí trên.
Câu 3 (1 điểm): Viết phương trình hóa học chứng tỏ metan tham gia phản ứng thế, axetilen tham gia phản ứng cộng (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có).
Câu 4 (3 điểm): Cho 32g hỗn hợp gồm khí metan và etilen tác dụng hết với 300 ml dd brom 2M, thu được đibrom etan.
a/ Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu.
b/ Tính khối lượng đibrom etan thu được.

Đồng bộ tài khoản