Bộ đề thi và Đáp án ĐHCĐ khối C năm 2010

Chia sẻ: Trần Kim Tuyến | Ngày: | 6 đề thi

0
276
lượt xem
6
download
Xem 6 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và Đáp án ĐHCĐ khối C năm 2010

Mô tả BST Bộ đề thi và Đáp án ĐHCĐ khối C năm 2010

Mỗi một kỳ thi ĐHCĐ tới là nhu cầu tìm kiếm đề thi tuyển sinh các năm trước của thí sinh lại tăng lên. Để việc tìm kiếm trở nên dễ dàng, chúng tôi trân trọng giới thiệu tới các bạn Bộ đề thi và Đáp án ĐHCĐ khối C năm 2010 trên Thư viện eLib. Chúng tôi luôn hỗ trợ để các bạn có điều kiện ôn thi tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và Đáp án ĐHCĐ khối C năm 2010

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010

ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)
Câu I (2,0 điểm)
1. Trình bày những biểu hiện suy giảm và các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở
nước ta.
2. Chứng minh rằng dân số nước ta còn tăng nhanh. Điều đó gây ra khó khăn
như thế nào cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ?
Câu II (3,0 điểm)
1. Trình bày cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta. Tại sao cần phải phát triển
các ngành công nghiệp trọng điểm ?
2. Phân tích những thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông
Cửu Long. Để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng này, vấn đề quan trọng
hàng đầu cần phải quan tâm là gì ? Tại sao ?
Câu III (3,0 điểm)
Cho bảng số liệu:
KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA ĐƯỢC VẬN CHUYỂN THÔNG QUA
CÁC CẢNG BIỂN CỦA NƯỚC TA DO TRUNG ƯƠNG QUẢN LÍ
Đơn vị: nghìn tấn
Năm 2000 2003 2005 2007
Loại hàng
Tổng số 21 903 34 019 38 328 46 247
- Hàng xuất khẩu 5 461 7 118 9 916 11 661
- Hàng nhập khẩu 9 293 13 575 14 859 17 856
- Hàng nội địa 7 149 13 326 13 553 16 730
Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2008, NXB Thống kê, 2009, trang 516
Anh (chị) hãy:
1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu khối lượng vận chuyển
phân theo loại hàng hóa thông qua các cảng biển trong giai đoạn 2000 – 2007.
2. Nhận xét sự thay đổi đó từ biểu đồ đã vẽ và giải thích.
II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b)
Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm)
Trình bày những thay đổi trong việc tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta. Tại sao
Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất trong cả nước ?
Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm)
So sánh chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp giữa Đồng bằng sông Hồng và
Đồng bằng sông Cửu Long. Tại sao giữa hai vùng này lại có sự khác nhau về chuyên
môn hoá ?
----------Hết----------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ......................................................................; Số báo danh: ............................................
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010
ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C
(Đáp án - thang điểm có 04 trang)
Câu Ý Nội dung Điểm

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)
I 1 Trình bày những biểu hiện suy giảm và các biện pháp bảo vệ 1,00
(2,0 đ) đa dạng sinh học ở nước ta
a) Những biểu hiện suy giảm
Suy giảm về số lượng loài, các kiểu hệ sinh thái và nguồn gen quý hiếm. 0,25
b) Biện pháp bảo vệ
- Xây dựng và mở rộng hệ thống vườn quốc gia, các khu bảo tồn 0,25
thiên nhiên.
- Ban hành Sách đỏ Việt Nam nhằm bảo vệ nguồn gen động, thực vật 0,25
quý hiếm khỏi nguy cơ tuyệt chủng.
- Quy định việc khai thác để đảm bảo sử dụng lâu dài các nguồn lợi 0,25
sinh vật của đất nước.
2 Chứng minh dân số nước ta còn tăng nhanh. Điều đó gây khó khăn 1,00
như thế nào cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ?
a) Chứng minh dân số nước ta còn tăng nhanh
- Tốc độ gia tăng dân số tự nhiên ở mức cao, tuy đã giảm trong những 0,25
năm gần đây nhưng vẫn còn chậm (dẫn chứng).
- Do quy mô dân số đông nên mỗi năm dân số nước ta vẫn tăng thêm 0,25
trung bình hơn 1 triệu người.
b) Khó khăn
- Làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, hạn chế khả năng tích luỹ để 0,25
tái sản xuất mở rộng…
- Tạo ra sức ép rất lớn đối với vấn đề việc làm, giáo dục, y tế, chất lượng 0,25
cuộc sống…
II 1 Trình bày cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta. Tại sao cần phải 1,50
(3,0 đ) phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm ?
a) Cơ cấu công nghiệp theo ngành
- Được thể hiện ở tỉ trọng giá trị sản xuất của từng ngành (nhóm ngành) 0,25
trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp.
- Tương đối đa dạng (3 nhóm ngành gồm 29 ngành công nghiệp). 0,25

1
- Đang nổi lên một số ngành công nghiệp trọng điểm (năng lượng, 0,25
chế biến lương thực - thực phẩm, dệt - may…).
- Có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến; 0,25
giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác và sản xuất, phân phối điện,
khí đốt, nước.
b) Lí do phải phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm
- Khai thác có hiệu quả các thế mạnh (tự nhiên, kinh tế - xã hội). 0,25
- Thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển và mang lại hiệu quả cao 0,25
về kinh tế, xã hội, môi trường.
2 Phân tích thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế ở Đồng bằng 1,50
sông Cửu Long. Vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc sử dụng
hợp lí và cải tạo tự nhiên ở đây là gì ? Tại sao ?
a) Các thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế
- Diện tích rộng lớn với nhiều loại đất (đặc biệt là dải đất phù sa ngọt 0,25
dọc sông Tiền, sông Hậu) thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.
- Khí hậu mang tính chất cận xích đạo; mạng lưới sông ngòi, kênh rạch 0,25
chằng chịt tạo điều kiện để phát triển nông nghiệp, giao thông…
- Tài nguyên sinh vật phong phú, nhất là rừng (rừng ngập mặn, 0,25
rừng tràm) và cá, chim.
- Các thế mạnh khác: nguồn lợi hải sản, khoáng sản (than bùn, đá vôi, 0,25
dầu khí)…
b) Nêu vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc sử dụng hợp lí, cải tạo
tự nhiên và giải thích
- Vấn đề quan trọng hàng đầu ở đây là thuỷ lợi, đặc biệt là nước ngọt 0,25
vào mùa khô.
- Nguyên nhân chủ yếu là cần phải có nước ngọt để thau chua, rửa mặn 0,25
do đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn.
III 1 Vẽ biểu đồ 2,00
(3,0 đ) * Yêu cầu
- Chọn dạng biểu đồ miền và vẽ chính xác.
- Đảm bảo khoảng cách năm.
- Có tên biểu đồ và chú giải.
a) Xử lí số liệu 0,50
Cơ cấu khối lượng vận chuyển phân theo loại hàng hóa (%)

Năm 2000 2003 2005 2007
Loại hàng
Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0
- Hàng xuất khẩu 24,9 20,9 25,9 25,2
- Hàng nhập khẩu 42,4 39,9 38,8 38,6
- Hàng nội địa 32,7 39,2 35,3 36,2


2
b) Vẽ biểu đồ 1,50
CƠ CẤU KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN
PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA
2 Nhận xét và giải thích 1,00
a) Nhận xét
- Cơ cấu khối lượng vận chuyển phân theo loại hàng hoá có sự thay đổi, 0,25
nhưng không lớn.
- Sự thay đổi diễn ra theo hướng tăng tỉ trọng hàng nội địa và 0,25
hàng xuất khẩu; giảm tỉ trọng hàng nhập khẩu (dẫn chứng).
b) Giải thích
- Do sản xuất trong nước phát triển và chính sách đẩy mạnh xuất khẩu 0,25
nên tỉ trọng hàng nội địa và hàng xuất khẩu tăng.
- Tuy vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất nhưng do khối lượng hàng nhập khẩu 0,25
tăng chậm hơn so với hai loại hàng trên nên tỉ trọng giảm.
II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)
IV.a Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm)
(2,0 đ) Trình bày những thay đổi trong việc tổ chức lãnh thổ nông nghiệp 2,00
ở nước ta. Tại sao Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây
công nghiệp lớn nhất trong cả nước ?
a) Những thay đổi trong việc tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
- Tăng cường chuyên môn hoá sản xuất, phát triển các vùng 0,25
chuyên canh quy mô lớn.
- Đẩy mạnh đa dạng hoá nông nghiệp, đa dạng hoá kinh tế nông thôn. 0,25
- Kinh tế trang trại có bước phát triển mới. 0,25
- Kinh tế trang trại thúc đẩy sản xuất nông - lâm nghiệp và thuỷ sản 0,25
theo hướng sản xuất hàng hoá.
b) Giải thích Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp
lớn nhất trong cả nước

3
- Thuận lợi về tự nhiên:
+ Địa hình tương đối bằng phẳng, đất đai màu mỡ (nhất là đất badan) 0,25
thích hợp cho việc phát triển cây công nghiệp trên quy mô lớn.
+ Khí hậu cận xích đạo, nguồn nước phong phú thuận lợi để phát triển 0,25
các cây công nghiệp.
- Thuận lợi về kinh tế - xã hội:
+ Nguồn lao động dồi dào, có trình độ và kinh nghiệm sản xuất, 0,25
năng động trong cơ chế thị trường...
+ Cơ sở vật chất - kĩ thuật khá hoàn thiện, chính sách khuyến khích 0,25
phát triển cây công nghiệp, thị trường, vốn đầu tư…
IV.b Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm)
(2,0 đ) So sánh chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp giữa Đồng bằng 2,00
sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long. Tại sao giữa hai vùng
lại có sự khác nhau về chuyên môn hoá ?
a) So sánh chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp giữa Đồng bằng
sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long
- Giống nhau:
+ Lúa chất lượng cao, cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn ngày. 0,25
+ Gia súc, gia cầm và thuỷ sản. 0,25
- Khác nhau:
+ Đồng bằng sông Hồng còn trồng cây vụ đông, chăn nuôi bò sữa. 0,25
+ Đồng bằng sông Cửu Long phát triển mạnh chăn nuôi vịt, thuỷ sản 0,25
(tôm, cá tra, cá ba sa...).
b) Giải thích sự khác nhau về chuyên môn hoá giữa hai vùng
- Đồng bằng sông Hồng:
+ Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với một mùa đông lạnh tạo điều kiện 0,25
phát triển cây vụ đông.
+ Nhu cầu lớn về thực phẩm (trong đó có sữa) của các đô thị 0,25
(Hà Nội, Hải Phòng…).
- Đồng bằng sông Cửu Long:
+ Nguồn thức ăn phong phú cho chăn nuôi gia cầm, nhất là vịt 0,25
(nuôi vịt chạy đồng).
+ Có nhiều diện tích mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản trên quy mô lớn. 0,25
ĐIỂM TOÀN BÀI THI : I + II + III + IV.a (hoặc IV.b) = 10,00 điểm

--------- Hết ---------
4
Đồng bộ tài khoản