Bộ đề thi và đáp án giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 10

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 10 đề thi

0
792
lượt xem
89
download
Xem 10 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 10

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 10

"Tự học" là chủ đề mà được bàn luận nhiều nhất gần đây trên các diễn đàn về giảng dạy và học tập dành cho học sinh, sinh viên. Nhưng tự học như thế nào mới là hiệu quả? Tự mình nghĩ ra một cách học mới, hay học theo những tấm gương tốt đi trước, tất cả đều có thể là một phương pháp tối ưu dành cho người học. Nhưng học như thế nào đi nữa, thì phần tự luyện tập bằng những tình huống bài tập cụ thể, lý thuyết được đặt ra với nhiều góc cạnh khác nhau rõ ràng thì chẳng thể thiếu đối với một phương pháp học nào, đặc biệt là dành cho các kì thi. Hiểu được điều này, Thư viện eLib xin giới thiệu đến các bạn học sinh Bộ đề thi và đáp án giữa kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 10, nhắm mục đích chia sẻ và hỗ trợ cho việc tự học của bạn tốt hơn. Bộ đề thi gồm nhiều đề thi được chọn lọc khá kĩ càng, các bạn sẽ được nắm vững kiến thức về các chủ đề như: a day in the lif of, school talks, people's background, special education,… Chúc các bạn ôn thi thật tốt nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 10

Đề KT giữa HK1 môn tiếng Anh lớp 10 - Đề số 1

I. Tìm từ được phát âm khác với các từ còn lại(1p):

1. a. thanks b. through c. those d. thing

2. a. dinner b. since c. begin d. fine

3. a. child b. shirt c. night d. fine

4. a. ear b. clear c. idea d. head

II. Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu(2ps):

1. The……………are people who can not hear anything
A.deaf B. dumb C. blind D. mentally retarded

2. There ………a library in our school.
A. are B. is C. was D. has been

3. …………was Mr Nam born? - In 1945
A.Where B. When C. What D. How long

4. I am always interested………….how to recognize the different species of plants.
A.at B. for C. on D. in

5.We ………….games every afternoon.
A. played B. plays C. play D. playing

III. Chia động từ trong ngoặc ở dạng thích hợp(2ps):

1. Peter ……………......(finish) his homework before 9 p.m last night.

2. My little boy often……………..(watch) cartoon film.

3. Would you like……………….(have) a dance with me ?

4. I dislike ……………………(listen) to classical music.

IV. Sắp xếp những từ sau thành một câu hoàn chỉnh(3ps)

1. Mary/ England/ from/comes.

2. Bac Giang city/was/in/I/ born.

3. old/he/years/16/is.

4. on/she/ Tran Hung Dao street/lives.

5. for/usually/sandwich/lunch/apple/Mary/and/has.

6. always/by/his father/to/car/goes/work.

 

Đồng bộ tài khoản