Bộ đề thi và đáp án học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 51 đề thi

0
7.122
lượt xem
1.221
download
Xem 51 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11

Bổ sung ngay bộ đề thi và đáp án học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11 vào tài liệu ôn tập thi học kỳ của mình các bạn lớp 11 nhé. Đây là bộ đề thi hay mà Thư viện eLib đã chọn lọc kỹ càng từng đề thi, hệ thống rõ ràng lại phần nội dung, bám sát chương trình học của các bạn. Thông qua việc ôn tập bộ đề thi này, các bạn sẽ nắm vững lại phần kiến thức các chủ đề như, friendsip, personal experiences, a party, volunteer work, Illiteracy, competitons, world population, celebrations,… Chúc các bạn một mùa thi đạt kết quả cao!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11

Đề kiểm tra HK1 môn tiếng Anh lớp 11 - Đề số 1

Read the passage and choose the best answer to fill in each blank:

It was two years (6)…………… in Amsterdam. I was spending my summer holidays in Holland with some of my classmates. We had borrowed a student’s flat for a week, Amsterdam is a very expensive city indeed and we hope (7)…………… some money by cooking at home for ourselves. So we went to a supermarket and we were looking for (8)……………..to buy when a little boy, (9)…………was working there, forced a bottle of orange juice to fall down. The entire contents soaked through my hair, my face (10)………….. my clothes.

Câu 6 : A. then B. later C. ago D. before

Câu 7 : A. to save B. saved C. save D. saving

Câu 8 : A. everything B. something C. nothing D. everyone

Câu 9 : A. that B. who C. whom D. whose

Câu 10 : A. or B. and C. but D. as

III. Choose the best answer ( vocabulary and grammar ):

Câu 11 : The man wanted to avoid ……………on security cameras.
A. being seen B. to be seen C. seeing D. to see

Câu 12 : The 25th wedding anniversary is called “……………”.
A. the diamond anniversary B. the iron anniversary C. the silver anniversary D. the golden anniversary

Câu 13 : Simon is ill, so he doesn’t go to the party.
A. If Simon isn’t ill, he will go to the party. B. If Simon weren’t ill, he’d go to the party.
C. If Simon hadn’t been ill, he would have gone to the party. D. If Simon were ill, he wouldn’t go to the party.

Câu 14 : My friend often shows her …………….whenever I have troubles.
A. sympathetically B. sympathize C. sympathetic D. sympathy

Câu 15 : Her mother prevented her ..................... going out tonight.
A. at B. about C. from D. against
 

 

Đồng bộ tài khoản