Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 53 đề thi

0
4.120
lượt xem
812
download
Xem 53 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8

Bạn muốn nâng điểm môn tiếng Anh ở kỳ thi học Kỳ này, nhưng lại cảm thấy nhàm chán, uể oải với quá nhiều từ vựng, ngữ pháp của cả học kỳ. Bạn đang hoang mang không biết dạng bài tập nào trong số rất nhiều dạng được học trên lớp mới là dạng bài tập chính. Vậy tại sao, bạn không thử thay đổi phương pháp ôn tập của mình, học có chọn lọc, học có hệ thống từ những đề thi, bài kiểm tra. Thư viện eLib xin giới thiệu đến các bạn học sinh lớp 8 Bộ đề thi và đáp án giữa kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 8. Đây là bộ đề thi được chúng tôi chọn lọc khá kĩ càng từ nhiều trường trên khắp cả nước. Thông qua đề thi, các bạn học sinh có thể nắm vững phần từ vựng và bài tập áp dụng phần lý thuyết của các chủ đề như: at first-aid course, recycling, traveling around Vietnam, a vacation abroad; festivals, wonders of the world, computers, inventions,… Chúc các bạn ôn thi thật tốt nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8

Đề kiểm tra HK2 môn tiếng Anh 8 - Đề số 1

I. Phonetics (0.5 pt.)

Choose the word that has the underlined part pronounced differently.
1. A. enroll B. focus C. program D. short

2. A. arrived B. mentioned C. stopped D. loved

II. Multiple choice (2.5 pts.)

1. The man … to Miss Lien is my form teacher.
A. talks B. talking C. to talk D. talked

2. She asked me … I liked pop music.
A. if B. but C. and D. how

3. Sydney Opera House was … in 1973.
A. build B. built C. done D. invented

4. A: Would you mind putting out your cigarette?
A. No, thanks. B. No, I don’t. C. No, I wouldn’t. D. No, of course not.

5. The USA is famous its … .
A. Big Ben o’clock B. Opera House C. Big Ben o’clock D. Statue of Liberty

6. My friend said he … speak English well.
A. can B. could C. will D. had

7. Million of Christmas cards … every year.
A. were sent B. will be send C. are sent D. send

8. Santa Clause is based … the description of Saint Nicolas.
A. of B. with C. on D. to

9. Would you mind if I … a photograph?
A. takes B. takes C. took D. taking

10. They have to … the rice from the husk and then cook the rice.
A. separate B. make C. take D. do
 

Đồng bộ tài khoản