Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết lớp 11

Chia sẻ: Hoàng Thị Thu Hà | Ngày: | 3 đề thi

0
146
lượt xem
2
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết lớp 11

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết lớp 11

Hãy cùng ôn tập và nâng cao kiến thức với Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết lớp 11. Bộ đề thi giúp các em nắm vững những nội dung, kiến thức trọng tâm, nội dung được chọn lọc, thiết kế rõ ràng sẽ là tư liệu tham khảo có giá trị cho quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết lớp 11

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

ĐỀ SỐ 1 MÔN: SINH HỌC 11
Thời gian: 45 phút


Câu 1: Cây sống ở vùng khô hạn, mặt trên của lá thường không có khí khổng để
A. tránh nhiệt độ cao làm hư các tế bào bên trong lá. B. giảm ánh nắng gay gắt của
mặt trời.
C. giảm sự thoát hơi nước D. tăng số lượng tế bào khí
khổng ở mặt dưới lá.
Câu 2: : Loại sắc tố tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hoá năng lượng là
A. diệp lục a. B. diệp lục b. C. carotenoit. D. xantrophin.
Câu 3: Pha sáng diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp?
A. Ở màng trong. B. Ở chất nền. C. Ở màng ngoài. D. Ở tilacôit.
Câu 4: Các con đường thoát hơi nước ở thực vật?
A. Qua cutin và qua khí khổng B. Qua cutin và qua biểu bì
C. Qua biểu bì và qua tế bào mô giậu D. Qua khí khổng và qua tế bào mô
giậu
Câu 5: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về khả năng hấp thụ nitơ của
thực vật?
A. Nitơ trong NO và NO2 trong khí quyển là độc hại đối với cơ thể thực vật.
B. Thực vật có khả năng hấp thụ nitơ phân tử.
C. Cây không thể trực tiếp hấp thụ được nitơ hữu cơ trong xác sinh vật.
D. Rễ cây chỉ hấp thụ nitơ khoáng từ đất dưới dạng NO3- và NH4+.
Câu 6: Biện pháp kĩ thuật để tăng diện tích lá là
A. bón phân tưới nước hợp lí, thực hiện kĩ thuật chăm sóc phù hợp với các giống cây
trồng.
B. bón nhiều phân bón giúp bộ lá phát triển.
C. tưới nhiều nước và bón nhiều nguyên tố vi lượng cho cây.
D. sử dụng kĩ thuật chăm sóc hợp lí đối với từng lối, giống cây trồng.
Câu 7: Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng
A. NH4+ và NO3- B. NO2-, NH4+ và NO3- C. N2, NO2-, NH4+ và NO3 D. NH3,
NH4+ và NO3-
Câu 8: Tế bào khí khổng có đặc điểm gì thuận lợi cho việc đóng mở khí khổng?
A. Cả thành trong và thành ngòai của tế bào đều mỏng
B. Thành trong của tế bào rất dày, thành ngoài mỏng
C. Thành trong của tế bào mỏng, thành ngoài rất dày
D. Cả thành trong và thành ngòai của tế bào đều dày
Câu 9: Biện pháp kĩ thuật nào sau đây không làm tăng cường độ quang hợp?
A. Trồng cây với mật độ dày. B. Bón phân hợp lí.
C. Chăm sóc hợp lí, D. Cung cấp nước hợp lí.
Câu 10: Những sắc tố nào dưới đây được gọi là sắc tố phụ
A. clorophyl b, xantơphyl và phicơxianin B. xantơphyl và carơten
C. phicơeritrin, phicơxianin và carơten D. carơten, xantơphyl, và clorophyl
II. TỰ LUẬN: ( 5.0 điểm)
Câu 1:(2.5điểm) Quang hợp là gì? Viết phương trình tổng quát của quang hợp? Vì sao
quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên trái đất?
Câu 2:(1.5điểm) Thực vật đã thích nghi như thế nào để bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng
NH 3 đầu độc?
Câu 3:(1.0 điểm) Trong sản xuất nông nghiệp ông cha ta có câu: “Nhất nước , nhì phân,
tam cần tứ giống”. Vì sao nước được coi là quan trọng đối với đời sống của cây?
ĐÁP ÁN
I. TRẮC NGHIỆM: ( 5.0 điểm)
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp C A D A B A A B A B
án


II. TỰ LUẬN : ( 5.0 điểm)
CÂU NỘI DUNG ĐIỂM
1 *Khái niệm : Quang hợp là quá trình trong đó năng lượng ánh 1.0
sáng mặt trời được lá hấp thụ để tạo ra cacbohidrat và oxy từ khí
CO2 và H2O.
* Phương trình tổng quát : 0.5
6 CO2 + 12 H2O ASMT , DL
    C6H12O6 +6O2 + H2O
Vai trò quang hợp của cây xanh 1.0
- Cung cấp thức ăn cho mọi sinh vật, nguyên liệu cho xây dựng và
dược liệu cho y học.
- Cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống.
- Điều hòa không khí.
2 Để bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc, thực vật liên kết 1.5
phân tử NH3
Vào axit amin đicacbonxilic để hình thành amit.Đó là cách giải
độc NH3 tốt nhất
3 *Vai trò của nước đối với đời sống của cây: 0.25
- Nước là thành phần cơ bản của tế bào, của cây
- Nưới là dung môi của các muối khoáng và các chất hữu cơ .Nhờ 0.5
có nước, cây hấp thụ được ion khoáng và vận chuyển được các
chất trong cây
- Nước là nguyên liệu quang trọng trong quang hợp của cây 0.25
-Thiếu nước cây sẽ chết
Đồng bộ tài khoản