Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11

Chia sẻ: Trần Hoàng Thảo Nguyên | Ngày: | 68 đề thi

0
5.084
lượt xem
903
download
Xem 68 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11

Để ôn tập và củng cố lại kiến thức của từng chương học, các em phải làm bài thi kiểm tra 1 tiết. Hiểu được sự cần thiết ấy, Thư viện eLib đã tuyển chọn nên Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 từ các trường có tiếng trong cả nước. Bộ đề thi có đáp án giúp các em nắm vững kiến thức trọng tâm, biết cách trả lời các câu hỏi mở rộng. Hi vọng, các em sẽ đạt kết cao trong kỳ thi tới!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 11 - Đề số 1

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

1. A. literature B. tear C. ten D. tone

2. A. sing B. language C. thank D. any

II. Choose the word whose main stress is placed differently from that of the others.

3. A. loyalty B. constancy C. suspicion D. sympathy

4. A. summer B. thirteen C. money D. seven

III. Choose the best answer

5. We .......... lunch when we heard the news.
A. had B. were having C. have D. have had

6. I carefully put my hand into the boy’s bag, took the notes and put them in my own bag.
A. the notebooks B. the books C. the money D. the paper

7. Linh and Mai were .......... until they went off to different schools.
A. friends B. friendship C. friendliness D. friend

8. Do you have much opportunity .......... your English ?
A. practising B. to practise C. practised D. to be practise

9. She didn’t want to stay there for the weekend.
A. They made her to stay there for the weekend. B. They made her stayed there for the weekend.
C. They made her stay there for the weekend. D. They made her staying there for the weekend.

10. What is the antonym of “ sorrows ” ?
A. interests B. joys C. likes D. love
 

Đồng bộ tài khoản