Bộ đề thi và đáp án kiểm tra chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12

Chia sẻ: Lưu Trường Xuân | Ngày: | 17 đề thi

0
1.807
lượt xem
240
download
Xem 17 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án kiểm tra chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án kiểm tra chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12

Các em đang muốn ôn tập thật nhanh để chuẩn bị cho kỳ thi chất lượng? Hãy đến với Bộ đề thi và đáp án kiểm tra chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 sẽ giúp các em nhanh chóng hệ thống kiến thức cũ. Bộ đề thi còn có đáp án giúp các em biết cách trả lời các câu hỏi khó, các điểm văn phạm mở rộng. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án kiểm tra chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12

Đề KT chất lượng môn tiếng Anh 12 - Đề số 1

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest :

1. A. laughs B. looks C. lends D. digests

2. A. care B. nightmare C. share D. are

3. A. gather B. ethnic C. there D. although

II. Choose the word that has the stress differently from that of the rest:

4. A. enough B. person C. people D. picture

5. A. category B. awareness C. household D. conical

III. Choose the best answer :

6. The acronym of WHO stands for………………………
A. World Healthy Organization B. World Health Organization
C. World Health Organizing D. World Healthful Organization

7. Johnny used to be one of the most ………………… athletes in my country.
A. succeed B. success C. successful D. successfully

8. If you take a good book on your hand, you will find it hard………………………..
A. to pick it up B. to put it down C. to read it D. to enjoy it

9. What are the ………………..between women in old times and women in modern times?
A. differs B. different C. difference D. differences

10. Hoa: “ …………………………..” Lan: “Thanks, I will write to you when I come to London”
A. God bless you! B. Better luck next time! C. Have a nice trip! D. Have a go!
 

Đồng bộ tài khoản