Bộ đề thi và Đáp án tuyển sinh ĐHCĐ môn Sinh năm 2006

Chia sẻ: Hồ Thị Thu Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
139
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và Đáp án tuyển sinh ĐHCĐ môn Sinh năm 2006

Mô tả BST Bộ đề thi và Đáp án tuyển sinh ĐHCĐ môn Sinh năm 2006

Bao căng thẳng, áp lực đều dồn lên đôi vai của các bạn thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi ĐHCĐ năm nay. Hiểu được nỗi khổ tâm của các bạn, Thư viện eLib giúp bạn sưu tập đề thi tuyển sinh của các năm trước nhằm giúp các bạn thí sinh tránh hoang mang trong một kỳ thi quan trọng. Xin giới thiệu với các bạn thí sinh Bộ đề thi và Đáp án tuyển sinh ĐHCĐ môn Sinh năm 2006. Chúng tôi hi vọng, tài liệu này sẽ giúp bạn tự tin hơn trong kỳ thi ĐHCĐ sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và Đáp án tuyển sinh ĐHCĐ môn Sinh năm 2006

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006
Môn: SINH HỌC, khối B
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi có 2 trang)


PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH
Câu I (1,5 điểm)
1) Cho biết vật chất di truyền của vi khuẩn và virut.
2) Phân tích thành phần nuclêôtit của các axit nuclêic tách chiết từ ba chủng virut, người ta thu
được kết quả sau:
- Chủng A: A = U = G = X = 25%
- Chủng B: A = T = 25%; G = X = 25%
- Chủng C: A = G = 20%; X = U = 30%
Hãy xác định loại axit nuclêic của ba chủng virut trên.
Câu II (1,5 điểm)
Bộ nhiễm sắc thể của một loài thực vật có hoa gồm 5 cặp nhiễm sắc thể (kí hiệu I, II, III, IV, V).
Khi khảo sát một quần thể của loài này, người ta phát hiện ba thể đột biến (kí hiệu a, b, c). Phân tích
tế bào học ba thể đột biến đó, thu được kết quả sau:

Số lượng nhiễm sắc thể đếm được ở từng cặp
Thể đột biến I II III IV V
a 3 3 3 3 3
b 5 5 5 5 5
c 1 2 2 2 2

1) Xác định tên gọi của các thể đột biến trên. Cho biết thể đột biến a, b khác thể lưỡng bội ở
những đặc điểm cơ bản nào?
2) Nêu cơ chế hình thành thể đột biến c.
Câu III (1,5 điểm)
1) Trình bày các bước của phương pháp sản xuất insulin người với số lượng lớn nhờ vi khuẩn
E.coli.
2) Trình bày cơ chế gây đột biến của cônsixin.
Câu IV (1,5 điểm)
Bệnh máu khó đông do một gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Trong một gia
đình bố mẹ đều bình thường, sinh được con trai đầu và con gái thứ hai bình thường, con trai thứ ba
vừa bị máu khó đông vừa mắc hội chứng Claiphentơ.
1) Xác định kiểu gen của từng người trong gia đình trên.
2) Giải thích cơ chế hình thành người con trai thứ ba vừa bị máu khó đông vừa mắc hội chứng
Claiphentơ. Biết rằng không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.
Câu V (2,0 điểm)
Lai hai cây hoa màu trắng thuần chủng với nhau, thu được F1 gồm 100% cây có hoa màu trắng.
Cho F1 lai với 2 cây khác nhau cùng có hoa màu trắng, thu được đời con phân li như sau:
- Phép lai với cây thứ nhất: 701 cây hoa trắng : 102 cây hoa vàng.
- Phép lai với cây thứ hai : 262 cây hoa trắng : 61 cây hoa vàng.
Biện luận và viết sơ đồ lai cho các phép lai.


1/2
PHẦN TỰ CHỌN: Thí sinh chọn câu VI.a hoặc câu VI.b
Câu VI.a. Theo chương trình THPT không phân ban (2,0 điểm)
1) Quần thể cỏ băng sống ở bãi bồi thường chịu ảnh hưởng của lũ. Quần thể cỏ băng sống phía
trong bờ sông ít chịu ảnh hưởng của lũ hơn. Hai quần thể này cùng có nguồn gốc từ một loài ban
đầu; tuy ít có sai khác về hình thái nhưng lại có đặc tính sinh thái khác nhau. Các cá thể trong quần
thể này không giao phối được với các cá thể trong quần thể kia. Hãy giải thích hiện tượng trên.
2) Quần thể ban đầu của một loài thực vật có 301 cây hoa đỏ, 402 cây hoa hồng, 304 cây hoa
trắng. Hãy xác định tỷ lệ kiểu gen và tỷ lệ kiểu hình của quần thể sau một thế hệ giao phối ngẫu
nhiên trong các trường hợp:
- Trường hợp 1: Quần thể ban đầu tuân theo điều kiện của định luật Hacđi-Vanbec.
- Trường hợp 2: Trong quá trình phát sinh giao tử, ở quần thể ban đầu xảy ra đột biến giao tử
mang alen A thành giao tử mang alen a với tần số đột biến là 20%. Biết rằng quần thể không chịu
tác động của chọn lọc, các kiểu gen có sức sống như nhau và alen A quy định hoa đỏ trội không
hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng.
Câu VI.b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2,0 điểm)
1) Diễn thế sinh thái là gì? Phân biệt diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh.
2) Trình bày cơ chế điều chỉnh số lượng cá thể trong quần thể.

-------------------------------------Hết-------------------------------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh.................................................................số báo danh................................................
2/2
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006
ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: SINH HỌC, khối B
(Đáp án - Thang điểm có 04 trang)


Câu Ý Nội dung Điểm
I 1,50
1. Vật chất di truyền của vi khuẩn và virut (0,75 điểm)
- Vi khuẩn: Vật chất di truyền gồm một phân tử ADN dạng vòng. 0,25
- Virut: Vật chất di truyền có thể là ADN hoặc ARN. 0,50
2. Xác định loại axit nuclêic của ba chủng virut (0,75 điểm)
- Chủng A: Trong thành phần nuclêôtit có U → Axit nuclêic là ARN. 0,25
- Chủng B: Tỷ lệ A = T, G = X → Axit nuclêic là ADN. 0,25
- Chủng C: Trong thành phần nuclêôtit có U → Axit nuclêic là ARN. 0,25
II 1,50
1. Xác định các thể đột biến và phân biệt thể đột biến a, b với thể lưỡng bội (1,00 điểm)
- Thể đột biến a có 3n nhiễm sắc thể → Thể tam bội
- Thể đột biến b có 5n nhiễm sắc thể → Thể ngũ bội
- Thể đột biến c có 2n -1 nhiễm sắc thể → Thể đơn (một) nhiễm 0,25
- Điểm khác biệt giữa thể đột biến a, b với thể lưỡng bội:

Đặc điểm phân biệt Thể lưỡng bội Thể đột biến a, b
- Số lượng nhiễm sắc thể trong tế 2n 3n (thể a), 5n (thể b)
bào sinh dưỡng 0,25
- Hàm lượng ADN trong tế bào Bình thường Tăng
- Quá trình tổng hợp các chất hữu Bình thường Tăng
cơ và sản phẩm của gen
- Kích thước tế bào và cơ quan Bình thường Lớn hơn
sinh dưỡng 0,25
- Sinh trưởng và phát triển Bình thường Nhanh
- Khả năng sinh giao tử Bình thường, quả có hạt, Không bình thường, quả
sinh sản hữu tính bình không hạt, mất khả năng 0,25
thường sinh sản hữu tính

2. Cơ chế hình thành thể đột biến c (0,50 điểm)
- Trong giảm phân, cặp nhiễm sắc thể số I nhân đôi, nhưng không phân li, tạo thành 2 loại
giao tử (n + 1) và (n - 1) nhiễm sắc thể. 0,25
- Khi thụ tinh, giao tử (n - 1) kết hợp với giao tử n tạo thành hợp tử (2n - 1) nhiễm sắc thể,
phát triển thành thể đơn (một) nhiễm. 0,25
III 1,50
1. Các bước của phương pháp sản xuất insulin người với số lượng lớn nhờ E. coli (1,25 điểm)
- Để sản xuất insulin người với số lượng lớn nhờ E. coli, cần phải sử dụng phương pháp cấy
(chuyển) gen mã hóa insulin ở người sang vi khuẩn E. coli. 0,25
Các bước của phương pháp cấy (chuyển) gen:
- Tách ADN nhiễm sắc thể của tế bào người (tế bào cho) và tách plasmit khỏi tế bào vi khuẩn. 0,25
- Cắt ADN của tế bào người và ADN plasmit ở những điểm xác định bằng cùng một loại
enzym cắt (restrictaza). 0,25
- Nối đoạn ADN của tế bào cho và ADN plasmit nhờ enzym nối (ligaza) tạo nên ADN tái tổ
hợp. 0,25
- Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào E. coli tạo điều kiện để gen đã ghép được biểu hiện tổng
hợp insulin. 0,25


1/4
2. Cơ chế gây đột biến của cônsixin (0,25 điểm)
Khi thấm vào mô đang phân bào, cônsixin ức chế sự hình thành thoi vô sắc, làm cho nhiễm
sắc thể đã nhân đôi không phân li, hình thành tế bào đa bội. 0,25
IV 1,50
1. Xác định kiểu gen của từng người trong gia đình (0,50 điểm)
- Quy ước gen:
Gen A: quy định tính trạng máu đông bình thường
Gen a: quy định tính trạng máu khó đông
- Người mẹ bình thường, sinh con bị bệnh máu khó đông nên có kiểu gen: XAXa. 0,25
- Người bố và con trai thứ nhất bình thường có kiểu gen: XAY.
- Con gái bình thường có kiểu gen: XAXA hoặc XAXa.
- Con trai thứ ba vừa mắc bệnh máu khó đông, vừa mắc hội chứng Claiphentơ nên có kiểu
gen XaXaY. 0,25
2. Giải thích cơ chế hình thành người con trai vừa bị bệnh máu khó đông, vừa mắc hội
chứng Claiphentơ (1,00 điểm)
- Con trai vừa bị máu khó đông, vừa mắc hội chứng Claiphentơ (kiểu gen XaXaY) nhận giao
tử Y từ bố và giao tử XaXa từ mẹ. 0,25
A a a a
- Để người mẹ có kiểu gen X X tạo giao tử X X thì trong quá trình giảm phân II, nhiễm sắc
thể Xa ở trạng thái kép không phân li. 0,50
a a a a
- Khi thụ tinh, giao tử X X kết hợp với giao tử Y hình thành hợp tử X X Y phát triển thành
con trai vừa bị máu khó đông, vừa mắc hội chứng Claiphentơ. 0,25
V 2,00
Biện luận và viết sơ đồ lai các phép lai (2,00 điểm)
Phép lai F1 với cây thứ hai:
- Tỷ lệ hoa trắng : hoa vàng ở đời con = 13 : 3 → Tính trạng màu sắc hoa do 2 cặp gen tương
tác át chế quy định. Đời con có 16 tổ hợp giao tử = 4 loại giao tử x 4 loại giao tử → Cây F1 và
cây hoa trắng thứ hai đều dị hợp tử về hai cặp gen quy định tính trạng màu sắc hoa. 0,5
- Quy ước: A-B-: hoa trắng A-bb: hoa trắng
aabb: hoa trắng aaB-: hoa vàng
B: hoa vàng, b: hoa trắng
A át chế B, không át chế b; a không át chế B, b
- Kiểu gen của F1 và kiểu gen cây hoa trắng thứ hai: AaBb 0,25
- Sơ đồ lai của phép lai F1 với cây thứ hai (kí hiệu F1-2):
F1: AaBb (hoa trắng) x cây thứ hai AaBb (hoa trắng)
G: AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab
F1-2: Tỷ lệ kiểu gen: 1 AABB 2 AABb 1 AAbb
2 AaBB 4 AaBb 2 Aabb
1 aaBB 2 aaBb 1 aabb
Tỷ lệ kiểu hình: 13 hoa trắng : 3 hoa vàng 0,25
Phép lai từ P →F1:
- F1 100% hoa trắng có kiểu gen AaBb → kiểu gen của P:
AABB (hoa trắng) x aabb (hoa trắng) 0,25
- Sơ đồ lai phép lai từ P → F1:
P: AABB (hoa trắng) x aabb (hoa trắng)
G: AB ab
F1: 100% AaBb (hoa trắng) 0,25
Phép lai F1 với cây thứ nhất:
- Tỷ lệ hoa trắng : hoa vàng ở đời con = 7 : 1 = 8 tổ hợp = 4 loại giao tử x 2 loại giao tử. Cây
F1 có kiểu gen AaBb → Cây thứ nhất có kiểu gen Aabb. 0,25
- Sơ đồ lai của phép lai F1 với cây thứ nhất (kí hiệu F1-1):
F1: AaBb ( hoa trắng ) x cây thứ nhất Aabb ( hoa trắng)
G: AB, Ab, aB, ab Ab, ab
F1-1: 2 AaBb, 1 AABb, 2 Aabb 1 AAbb, 1 aabb → 7 hoa trắng
1 aaBb → 1 hoa vàng 0,25

2/4
VI.a 2,00
1. Giải thích hiện tượng (1,00 điểm)

- Các cá thể của hai quần thể cỏ băng không giao phối với nhau, chứng tỏ hai quần thể đã
phân hóa thành hai loài mới. Có thể giải thích sự hình thành 2 loài mới đó như sau: 0,25
- Loài cỏ băng khởi đầu phát tán đến vùng bãi bồi và vùng phía trong bờ sông.
- Quần thể cỏ băng sống ở bãi bồi thường chịu ảnh hưởng bởi lũ và các điều kiện sinh thái
khác so với quần thể cỏ băng sống ở phía trong bờ sông. Do vậy hai quần thể được chọn lọc
theo những hướng thích nghi với những điều kiện sinh thái khác nhau và có sự cách li sinh
thái tương đối. 0,25
- Sự cách li sinh thái diễn ra trong thời gian dài dẫn đến hình thành 2 nòi sinh thái. 0,25
- Sự khác nhau về đặc điểm sinh thái, chênh lệnh về chu kỳ sinh trưởng, sinh sản và phát triển
dẫn đến cách li sinh sản, cách li di truyền và hình thành hai loài mới. 0,25

2. Xác định tỷ lệ kiểu gen và tỷ lệ kiểu hình của quần thể (1,00 điểm)


- Thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu:
301 cây hoa đỏ : 402 cây hoa hồng : 304 cây hoa trắng
= 0,3 AA : 0,4 Aa : 0,3 aa
Tỷ lệ giao tử mang alen A:
0,3 + 0,4 : 2 = 0,5
Tỷ lệ giao tử mang alen a:
0,3 + 0,4 : 2 = 0,5 0,25
- Thành phần kiểu gen của thế hệ sau trong điều kiện Hacđi -Vanbec:


0,5 A 0,5 a

0,5 A 0,25 AA 0,25 Aa
0,5 a 0,25 Aa 0,25 aa

→ Tỷ lệ kiểu gen của quần thể sau giao phối là:
0,25 AA : 0,50 Aa : 0,25 aa
Vì alen A trội không hoàn toàn so với alen a nên tỷ lệ kiểu hình là:
25% cây hoa đỏ : 50% cây hoa hồng : 25% cây hoa trắng 0,25
- Tỷ lệ kiểu gen của thế hệ sau trong điều kiện xuất hiện đột biến giao tử mang alen A thành
giao tử mang alen a với tần số 20%:
Tỷ lệ giao tử mang alen A sau khi bị đột biến:
0,5 - (0,5 x 20%) = 0,4
Tỷ lệ giao tử mang alen a sau khi bị đột biến:
0,5 + (0,5 x 20%) = 0,6 0,25
Sau một thế hệ giao phối:


0,4 A 0,6 a

0,4 A 0,16 AA 0,24 Aa
0,6 a 0,24 Aa 0,36 aa

→ Tỷ lệ kiểu gen của quần thể sau giao phối là: 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa.

Tỷ lệ kiểu hình: 16% cây hoa đỏ : 48% cây hoa hồng : 36% cây hoa trắng 0,25
3/4
VI.b 2,00
1. Diễn thế sinh thái, phân biệt diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh (1,00 điểm)

- Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với
sự biến đổi của môi trường. 0,25

- Phân biệt diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh:

Diễn thế nguyên sinh Diễn thế thứ sinh

- Khởi đầu từ môi trường trống trơn - Khởi đầu từ môi trường có quần xã sinh 0,25
vật đã từng sống

- Các sinh vật đầu tiên phát tán đến hình - Do tác động của những thay đổi ngoài
thành quần xã tiên phong, tiếp theo là các tự nhiên hoặc do con người khai thác đến
quần xã sinh vật biến đổi tuần tự và thay mức hủy diệt, quần xã mới hình thành 0,25
thế nhau thay thế quần xã hủy diệt. Tiếp theo là
các quần xã biến đổi tuần tự thay thế lẫn
nhau
- Giai đoạn cuối hình thành quần xã - Trong điều kiện thuận lợi, qua quá trình
tương đối ổn định biến đổi lâu dài, hình thành quần xã 0,25
tương đối ổn định.

2. Cơ chế điều chỉnh số lượng cá thể trong quần thể (1,00 điểm)
- Cạnh tranh: Khi mật độ cá thể trong quần thể tăng quá sức chịu đựng của môi trường, sự
cạnh tranh giữa các cá thể xuất hiện, làm tăng mức tử vong và giảm mức sinh sản. 0,25
- Di cư: Mật độ đông tạo ra những thay đổi đáng kể về mặt hình thái, sinh lí và tập tính sinh
thái, dẫn đến sự di cư của cả đàn hay một bộ phận của đàn làm kích thước quần thể giảm. 0,25
- Vật ăn thịt, vật ký sinh và dịch bệnh tác động lên con mồi, vật chủ và con bệnh phụ thuộc
mật độ. Tác động này tăng khi mật độ quần thể cao và tác động giảm khi mật độ quần thể
thấp. 0,25
- Sự cạnh tranh, di cư, quan hệ vật ăn thịt - con mồi, vật kí sinh - vật chủ là cơ chế quan trọng
điều chỉnh số lượng của quần thể trên cơ sở thay đổi mối quan hệ giữa sinh sản và tử vong. 0,25

NÕu thÝ sinh lµm bµi kh«ng theo c¸ch nªu trong ®¸p ¸n mµ vÉn ®óng th× ®−îc ®ñ ®iÓm
tõng phÇn nh− ®¸p ¸n quy ®Þnh.
---------------- Hết ----------------
4/4
Đồng bộ tài khoản