Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết chương 3 Hình học lớp 8

Chia sẻ: Nguyễn Phúc Linh | Ngày: | 38 đề thi

0
5.922
lượt xem
822
download
Xem 38 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết chương 3 Hình học lớp 8

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết chương 3 Hình học lớp 8

Đến với Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 Hình học lớp 8, các em sẽ nắm vững những kiến thức chính như: định lí Talet trong tam giác, định lí đảo và hệ quả của định lí Talet, tính chất đường phân giác của tam giác, tam giác đồng dạng,… Bộ sưu tập Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết chương 3 Hình học lớp 8 nhằm giúp các em học sinh có thêm tài liệu để ôn tập vượt qua kì kiểm tra tới. Bộ sưu tập Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết chương 3 Hình học lớp 8 còn là tài liệu tham khảo khá hữu ích dành cho quý thầy cô đang giảng dạy. Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo những tài liệu sau:
- Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết chương 3 Hình học lớp 8
- Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Hình học lớp 8
- Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết chương 3 Hình học lớp 8 có đáp án
- Ôn tập và kiểm tra 1 tiết chương 3 Hình học lớp 8

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết chương 3 Hình học lớp 8

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết chương 3 Hình học lớp 8 dưới đây:

Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết chương 3 Hình học lớp 8

ĐỀ 1 MÔN: TOÁN_HÌNH HỌC LỚP 8
Thời gian: 45 phút
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Tỉ số của hai đoạn thẳng có độ dài 10cm và 5dm là:
1 1
A. 2 B. C. D. Câu A, B, C đúng.
2 5
Câu 2: Cho ABC có EF// BC ( E  AB, F  AC) ta có kết quả sau đây:
AE EF AF EF AF EF
A.  B.  C.  D.Câu A, B đúng.
EB BC AC BC FC BC
Câu 3: MN là đường phân giác trong của MPQ . Ta có:
PN PM MP MQ NQ PN
A.  B.  C.  D. Tất cả các câu trên
NQ MQ PN QN MQ MP
đều đúng.
Câu 4: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng:
A. Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau.
B.Tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng.
C. Hai tam giác đồng dạng với nhau thì bằng nhau.
D.Tất cả các câu trên đều đúng.
Câu 5: Cho  MNP đồng dạng  QRS theo tỉ số k.
p
Gọi chu vi của  MNP là p, chu vi của  QRS là p’. Ta có bằng :
p'
1 1
A. k B. C. D. k 2
k k2
Câu 6: Trong hình vẽ dưới đây , tam giác nào đồng dạng với ABC ( viết đúng theo
quy ước) là :
A. ABD B. DBC C. ADB D. CBD

II. TỰ LUẬN
Bài 1 Cho tam giác ABC, trong đó AB = 15cm, AC = 20cm. Trên cạnh AB lấy
điểm E sao cho AE = 6cm.
a) Chứng minh ABC đồng dạng AED.
b) Tính tỉ số diện tích của hai tam giác AED và ABC.
c) Tính diện tích tam giác AED, biết rằng diện tích tam giác ABC bằng 140cm2.
Bài 2 Cho tam giác DEF, trong đó DE = 10cm, DF = 15cm. Trên cạnh DE lấy điểm
I sao cho DI = 4cm, DF lấy điểm K sao cho DK=6cm.
a) Chứng minh DEF đồng dạng DIK.
b) Tính tỉ số diện tích của hai tam giác DIK và DEF.
c) Tính diện tích tam giác DEF, biết rằng diện tích tam giác DIK bằng 100cm2.
Bài 3 Cho ABC đều. Trung tuyến AM. Vẽ đường cao MH của AMC.
a. Chứng minh: ABM và AMH đồng dạng.
b. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của BM, MH. Chứng minh: AB . AF = AM .
AE.
c. Chứng minh: BH  AF.
d. Chứng minh: AE . EM = BH . HC.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết chương 3 Hình học lớp 8. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản