Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết chương 4 Đại số lớp 8

Chia sẻ: Nguyễn Phúc Linh | Ngày: | 28 đề thi

0
3.343
lượt xem
321
download
Xem 28 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết chương 4 Đại số lớp 8

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết chương 4 Đại số lớp 8

Tải miễn phí Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 Đại số lớp 8, để ôn tập học kỳ tốt hơn! Thư viện eLib xin giới thiệu đến các bạn học sinh lớp 8 bộ đề thi và kiểm tra học kỳ môn Đại số, bộ đề thi là bộ sưu tập các đề thi được chọn lọc kỹ lưỡng từ các trường THCS. Thông qua việc tham khảo, ôn tập theo bộ đề thi, các em học sinh sẽ nắm vững những kiến thức như, phương trình bậc nhất một ẩn, phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu; bất phương trình một ẩn, bất phương trình bậc nhất một ẩn, phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối;… trong chương trình Đại số lớp 8. Chúc các em ôn hiệu quả và đạt kết quả cao trong kì kiểm tra.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết chương 4 Đại số lớp 8

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4
ĐỀ 1 MÔN: TOÁN_ĐẠI SỐ LỚP 8
Thời gian: 45 phút


I.TRẮC NGHIỆM (3đ):
1) (1đ) Đúng hay sai ? (đánh dấu “” vào ô thích hợp) Cho a < b ta có :
Câu Đúng Sai
a) -3a -5 < -3b -5
a b
b) 7  7
2 2
2)( 0.5đ) Hai bất phương trình nào sau đây tương đương với nhau:
A. 5x+ 10 < 0 và x <-2 B. 7x+ 21 < 0 và x >-3 C.3x+ 9 < 0 và x ³ -3 D.4x+ 8< 0
và x £ -2
3)( 0.5đ)Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?
A. x + 2 > -14 B. x( x- 2) < 0 C. 3x2 –1 >0 D. 6x = -3x
–5
4) (0.5đ )Tập nghiệm của 5 - 2x  0 là :
A. {x / x  5 } ; B. {x / x   5 } ; C. {x / x 
5
} ; D. { x / x
2 2 2
5
 }
2
5) (0.5đ )Cho a < b, hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
A. 3a – 5 > 3b – 5 B. – 2a > – 2b C. 3a + 8 > 3b + 8 D. 7 – 2a < 7 –
2b.
II.TỰ LUẬN: (7đ)
1) (3đ). Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số.
2x 1 2x  5
a) -5x  15  0 b)  2
5 2
2) (2đ). Tìm x sao cho :
a) Giá trị của biểu thức 9 3x nhỏ hơn giá trị của biểu thức 4(2 7x)
b)Giá trị của biểu thức 2x - 7 không lớn hơn giá trị tương ứng của biểu thức x -7 ?
3
3) (2đ). Giải phương trình 2x - 5 = 6 -3x
Đồng bộ tài khoản