Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 1 môn Tin Học lớp 8

Chia sẻ: Vũ Xuân Khang | Ngày: | 3 đề thi

0
216
lượt xem
7
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 1 môn Tin Học lớp 8

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 1 môn Tin Học lớp 8

Với mong muốn giúp các em học sinh và quý thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo chúng tôi giới thiệu Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Tin học lớp 8. Bộ đề thi với nội dung bám sát chương trình tin học 8, được chọn lọc từ các trường có tiếng trong cả nước, giúp các em nắm vững được kiến thức về Máy tính và chương trình máy tính, Làm quen với chương trình, ngôn ngữ lập trình,… sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh và thầy cô giáo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 1 môn Tin Học lớp 8

Đề KT 1 tiết HK1 Tin học 8 - Đề số 1

I. Trắc nghiệm:  (5đ)

Câu 1: Theo em hiểu viết, chương trình là gì?
A. Tạo ra các câu lệnh rồi sắp xếp theo một trình tự đã biết.
B. Viết ra một đoạn văn bản được sắp xếp theo chương trình.
C. Viết ra lại tất cả các câu lệnh mà em đã được học.
D. Tạo ra các câu lệnh để điều khiển Robot.

Câu 2: Phần thân của chương trình Pascal được bắt đầu và kết thúc bởi cặp từ khóa:
A. begin và end B. begin. và end.
C. begin và end, D. begin và end.

Câu 3: Ngôn ngữ lập trình gồm những yếu tố nào?
A. Tập hợp các kí tự B. Các qui tắc
C. Cả A và B D. Ý tưởng – giải thuật

Câu 4: Trong Turbo Pascal, để chạy chương trình sau khi đã hoàn thành người ta cần sử dụng tổ hợp phím nào?
A. Ctrl + F8 B. Ctrl + F9 C. Ctrl + F10 D. Ctrl + F2

Câu 5: Kiểu dữ liệu thường dùng của Turbo Pascal là gì?
A. Kí tự B. Số nguyên C. Số thực D. Cả 3 kiểu trên

Câu 6: Kết quả của phép chia 7 mod 5 thuộc kiểu dữ liệu gì?
A. Kiểu nguyên B. Kiểu thực
C. Kiểu thập phân D. Kiểu xâu kí tự

Câu 7: Giá trị của c sau khi thực hiện đoạn lệnh sau là bao nhiêu?
a:= 6; b:= 9
a:= b – a; c:= a + b;
A. c = 15 B. c = 6
C. c = 9 D. c = 12

Câu 8: X có kiểu dữ liệu là số thực, để khai báo biến X ta có thể khai báo như:
A. Var X: integer; B. Var X : real;
C. Var X : char; D. Var X : string;

Câu 9: Để thoát khỏi chương trình Passcal, sử dụng tổ hợp phím:
A. Ctrl + X B. Ctrl + F C. Ctrl + V D. Alt + X

Câu 10: Lệnh có chức năng xóa sạch màn hình là:
A. Delete B. Clear C. Clrscr D. DelMonitor

II. Tự luận: (5đ)

Câu 1: (1đ) Viết các biểu thức toán học sau đây dưới dạng biểu thức được viết bằng Pascal.
a) 5x3 + 2x2 – 8x + 15 b)

Câu 2: (1đ) Thực hiện phép tính sau:
a) 147 mod 8 b) 122 div 11

Câu 3: (1đ) Chương trình sau đây có hợp lệ không? Nếu không hãy chỉnh sửa lại cho hoàn chỉnh.
Program tinhtong;
Begin
Writeln (‘Nhap sp nguyen duong a: ‘); Readln (a);
Writeln (‘Nhap sp nguyen duong b: ‘); Readln (b);
S:= a + b;
Writeln (‘Tong hai so nguyen duong a va b la: ‘,S:3:0);
Readln;
Var a, b: integer;
S: real;
End.

Câu 4: (2đ) Viết chương trình: Nhập vào giá trị chiều dài và chiều rộng của một hình chữ nhật. In ra màn hình chu vi của hình chữ nhật đó.

 Đồng bộ tài khoản