Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Tin Học lớp 8

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 3 đề thi

0
444
lượt xem
21
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Tin Học lớp 8

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Tin Học lớp 8

Giới thiệu với thầy cô giáo và các em học sinh Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Tin học lớp 8 được chọn lọc kỹ càng từ các trường có tiếng trong cả nước. Thông qua Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn môn Tin học lớp 8 các em sẽ nắm vững kiến thức về Câu lệnh điều kiện, Câu lệnh lặp,… Đây là tư liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Tin Học lớp 8

Đề KT 1 tiết HK2 Tin học 8 - Đề số 1

I . TRẮC NGHIỆM:

Câu 1 : Phần mềm Geogebra dùng để:
a. Học vẽ hình b. Học địa lý c. Luyễn gõ phím nhanh d. Học tính toán

Câu 2 : Để chạy ch¬ương trình trong Turbo Pascal ta dùng tổ hợp phím nào ?
a. Shitf + F9 b. Alt + F9 c. F9 d. Ctrl + F9

Câu 3 : Trong Pascal, lệnh For .... to ...... do... là lệnh
a. Lặp với số lần biết trước; b. Lặp với số lần chưa biết trước; c. Lệnh điều kiện;

Câu 4 : Trong các câu lệnh sau câu lệnh nào đúng ?
a. For i:= 1.5 to 10.5 do writeln(‘lenh dung’); b. For i:= 1 to 10 do; writeln(‘lenh dung’);
c. For i:= 1 to 10 do writeln(‘lenh dung’); d. For i:= 10 to 1 do writeln(‘lenh dung’);

Câu 5 : s := 0; n := 0;
While s <= 10 do begin n = n + 1; s := s + n; end;
Ý nghĩa của đoạn chương trình trên là :
a. Tính tổng của 10 số tự nhiên
b. Tính tổng của 10 số tự nhiên đầu tiên
c. Tính tổng của n số tự nhiên đầu tiên đến khi tổng lớn hơn 10 thì dừng lại
d. Tính tổng của n số tự nhiên đến khi tổng lớn hơn 10 thì dừng lại

Câu 6 : Câu lệnh nào sau đây là đúng ?
a) x := 5 while x < 15 do x := x + 2;
b) x := 5; while x < 15 do x := x + 2;
c) x := 5; while x := 15 do x := x + 2;
d) x := 5; while x < 5 ; do x := x + 2;

II TỰ LUẬN

Câu 7 (4 điểm) : Viết chương trình nhập vào các số thực x (biểu diễn điểm của một số học sinh). Vòng lặp dừng lại khi tổng các điểm lớn hơn 150. In ra tổng điểm

Câu 8 : (3 điểm) : Viết chương trình tính và in ra tổng A sau:
A = 1 + 2 + 3 + 4 + ........+ n
Với n nhập vào từ bàn phím.

Đồng bộ tài khoản