Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 13 đề thi

0
2.169
lượt xem
293
download
Xem 13 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11

Tiếng Anh là bộ môn, càng rèn luyện nhiều càng có hiệu quả cao. Sau đây Thư viện eLib xin gửi đến các bạn học sinh Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11, dành cho các bạn tham khảo, luyện giải bài tập và học thêm từ vựng. Bộ đề thi này bao gồm khá nhiều bộ đề thi hay, chuẩn cả về phương pháp lẫn nội dung. Thông qua đề thi, các em học sinh có thể rèn luyện kĩ càng về nội dung của các chủ đề như: friendship, personal experiences, a party, volunteer work,… Chúc các em ôn thi vui và có một kỳ thi, kiểm tra đạt kết quả tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11

Dưới đây là một phần nội dung trong BST Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11:

I. Pronunciation
1. A. question B. television C. occasion D. decision
2. A. gentle B. bomb C. generation D. nine
3. A. expensive B. spend C. tennis D. bringing
4. A. children B. chicken C. church D. wash
5. A. holiday B. happy C. hour D. have
II. Vocabulary and Grammar
1. I am looking forward to …………from you soon
A. hearing B. hear C. heard D. be heard
2. After finishing high school, I’ll choose ………..to university
A. not to go B. not go C. not going D. goin
3. I remember …………..the door before I came home yesterday.
A. to lock B. lock C. locking D. locked
4. The child is so ……………that she never lets others play her toys.
A. kin B. sneaky C. cruel D. selfish
5. What …………you ………..at 7 o’clock last night?
a. did… do B. are… doing C. were… doing D. do …do
6. While he ………….dinner, I …………..
Page 1
A. had/ had come B. had/ come C. had/ was having D. was having/
came
7. My shoes need ………….
A. to mend B. mending C. being mend D. mend
8. Will you stop ………..while I’m talking?
A. sing B. singing C. to sing D. are singing
9. He’s always try …………me
A. to avoid to meet B. avoiding meeting C. to avoid meeting D. avoiding
to meet
10. I really like Emma Watson. She has such a good sense of …………
A. intelligence B. humour C. honesty D. patience
11. One of the qualities for true ………is constancy
A. friend B. friendly C. friendship D. friendliness
12. By the time we got to the market, all the shops …………..
A. was closing B. has close C. had closed D. would
have closed
13. The woman …………a fuss when she discovered that her bag had been stolen.
A. shouted B. cried C. made D. did
14. There is a birthday cake …………seven candles on the table.
A. of B. with C. on D. above
15. On our wedding …………., we would love to invite your family to our dinner.
A. opportunity B. chance C. anniversary D. birthday

Để xem nội dung đầy đủ và chi tiết mời quý thầy cô và các em vui lòng đăng nhập và download về máy để tham khảo.
Đồng bộ tài khoản