Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 12

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 15 đề thi

0
221
lượt xem
21
download
Xem 15 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 12

Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 12
Mô tả bộ sưu tập

Tiếng Anh là bộ môn, càng rèn luyện nhiều càng có hiệu quả cao. Sau đây Thư viện eLib xin gửi đến các bạn học sinh Bộ đề thi và kiểm giữa tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 12, dành cho các bạn tham khảo, luyện giải bài tập và học thêm từ vựng. Bộ đề thi này bao gồm khá nhiều bộ đề thi hay, chuẩn cả về phương pháp lẫn nội dung. Thông qua đề thi, các em học sinh có thể rèn luyện kĩ càng về nội dung của các chủ đề như: home life, cultural diversity, cities, ways of socialising, school education system,… Chúc các em ôn thi vui và có một kỳ thi, kiểm tra đạt kết quả tốt!

Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 12

Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 12
Tóm tắt nội dung

Sau đây là một phần nội dung trong BST Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 12:

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (8điểm)
I. PRONUNCIATION
* Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest
1. A. require B. society C. twice D. applicant
* Choose the word which is stressed differently from the rest.
2. A. certificate B. necessary C. economy D. geography
3. A. physical B. chemistry C. statistics D. politics
II. VOCABULARY AND GRAMMAR:
4. The “independent” or “public” school system is ____________.
A. fee – paying B. fee – paid C. fee – tuition D. fee
5. If you _______ salt on ice, it _______
A. put/ will melt B. put/ would melt
C. will put / will melt D. put / will be melted
6. Each term is separated by a one – week break _________ half term.
A. calls B. calling C. called D. is called
7. In Vietnam, the school year is divided into two…………………
A. periods B. semesters C. times D. parts
8. Do you like _______ personal questions by newly-acquainted friends.
A. to be asking B. to be asked C. being asking D. asking
 

Để xem nội dung đầy đủ và chi tiết mời quý thầy cô và các em học sinh vui lòng đăng nhập và download về máy để tham khảo.
Đồng bộ tài khoản