Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 10 đề thi

0
1.849
lượt xem
312
download
Xem 10 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9

Tiếng Anh là bộ môn, càng rèn luyện nhiều càng có hiệu quả cao. Sau đây Thư viện eLib xin gửi đến các bạn học sinh Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng anh lớp 9, dành cho các bạn tham khảo, luyện giải bài tập và học thêm từ vựng. Bộ đề thi này bao gồm khá nhiều bộ đề thi hay, chuẩn cả về phương pháp lẫn nội dung. Thông qua đề thi, các em học sinh có thể rèn luyện kĩ càng về nội dung của các chủ đề như: a visit from a penpal, clothing, a trip to the country site,… Chúc các em ôn thi vui và có một kỳ thi, kiểm tra đạt kết quả tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9

Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo một phần nội dung trong BST Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9:

PART 1: LISTENING. (1.5pts)
A. You are going to listen to the text 3 times. Write TRUE(T) or FALSE (F)
1. My sister is seventeen years old. She has long black hair and dark brown eyes.
2. She doesn’t like to wear colorful clothes. ..............
3. The unusual paintings on the walls of her bedroom make the room more colorful
B. Listen to the passage 3 times and fill in the missing words
“Ao ba ba” is a typical ( 4) ................ wear in South Vietnam , especially in rural
areas. “Ao ba ba ” simply ( 5 ) .............. of a pair of silk pants and a ( 6)
................ shirt. The shirt is long and split at the sides of waist. It usually has a
button line and two pockets at the bottom
PART 2: LEXICO -GRAMMAR (3,5 pts)
Select the best option for each of the following questions from 7 to 20 (3.5ms)
7. Have you typed the report yet?
Yes, I ……… it about an hour ago.
A. finished B. had finished C. will finish D. have
finished
8. Wearing uniform helps students to feel ……… in many ways.
A. strange B. superior C. safe D. equal
9. Vietnamese people are very …………… and hospitable
Page 1
A. friend B. unfriendly C. friendly D. friendship
10. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the
other
A. worked B. needed C. booked D. stopped
11. The Malaysian unit …………… currency is the ringgit.
A. of B. to C. on D. in
12. Some designers have …………… the ao dai by printing lines of poetry on it.
A. modern B. modernize C. modernized D. modernly
13. My village is about 120 kilometers ……… the west of Ho Chi Minh City.
A. in B. at C. to D. for
14.Young people are fond of …………Jeans.
A. to wear B. wearing C. wore D. worn
15.It is an ……… journey.
A. interest B. interested C. interestingly D. interesting

Để xem nội dung đầy đủ và chi tiết mời quý thầy cô và các em vui lòng đăng nhập và download BST về máy để tham khảo.
Đồng bộ tài khoản