Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 9 đề thi

0
868
lượt xem
133
download
Xem 9 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10

Dành thời gian ôn tập trong sách giáo khoa cho mỗi kì thi thôi thì hiệu quả không cao bằng việc ôn tập qua các đề thi có câu hỏi, dạng bài tập được xây dựng một cách logic. Thư viện eLib xin giới thiệu đến với các bạn học sinh, Bộ đề thi và kiểm tra giữa kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10, bộ đề thi này là bộ sưu tập gồm có rất nhiều đề thi hay và, đạt cả chất lượng lẫn nội dung theo chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT. Các em học sinh có thể tham khảo một số nội dung và học từ vựng của các chủ đề như: undersea world, conservation, national parks, music,… Chúc các em có một kì thi đạt kết quả tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10

Đề KT giữa HK2 môn tiếng Anh lớp 10 - Đề số 1

Choose the word which is stressed differently from the rest.
1. A. language B. music C. feelings D. convey

2. A. integral B. entertain C. festival D. different

3. A. express B. mournful C. fairy D. modern

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest.
4. A. music B. busy C. noisy D. western

5. A. please B. chase C. paractise D. house

6. A. losing B. loosing C. raising D. rising

Choose the best answer to each of these following sentences.
7. We are really excited ______the news that a pop band is going to perform at our village.
A. at B. on C. with D. into

8. Can you play any ______instruments ? –No, I can’t.
A. music B. musical C. musically D. musician

9. Ao Dai is the Vietnamese ______ costume.
A. communicative B. expressive C. traditional D. occasional

10. The_____ of vaccines is a turning point in the fight against diseases.
A. discover B. discovery C. discoverable D. discoverer

11. We really do not enjoy that film because it lacks of _____. It is rather boring.
A. move B. moving C. movement D. motion

12. Films are made not only to show to _____ in a movie theater but also to be used for many other purposes.
A. film maker B. audiences C. TV viewers D. supporters

13. My son prefers cartoon films _____horror films.
A. to B. than C. more than D. better than

14. Do you take part ____the school football team ?-No, I cannot play football so well.
A. on B. in C. at D. for

15. Football has more ______than any other kinds of sports.
A. attract B. attractive C. attraction D. attractively
 

Đồng bộ tài khoản