Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 10

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 63 đề thi

0
4.653
lượt xem
589
download
Xem 63 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 10

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 10

Tiếng anh không quá khó nếu ta có cách học phù hợp. Thư viện eLib xin chia sẻ đến với các bạn học sinh một phương pháp học tiếng anh, mà muốn học tốt tiếng anh thì ai cũng đều phải thực hiện, đó là bạn thường xuyên giải bài tập tiếng anh theo từng chủ đề, giải đi giải lại, giải dạng này dạng kia cho nhớ từ vựng và cách sử dụng ngữ pháp. Và, cách này cũng được áp dụng khá hiệu quả cho các kì thi của các bạn học sinh. Nhanh tay tải miễn phí Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 10, để cùng giải bài tập, học từ vựng theo cấu trúc của một đề thi thật sự nhé. Thông qua việc tìm hiểu và ôn tập các đề thi này, các bạn sẽ nắm rõ nội dung của các chủ đề như: a day in the life of, school talks, people's background, special education,…technology and you, an excursion, the mass media, the story of village,… Và, đây là bộ đề thi tham khảo dành cho các quý thầy cô. Chúc các em học sinh và quý thầy cô có một kỳ thi thật hiệu quả nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 10

Đề kiểm tra HK1 môn tiếng Anh lớp 10 - Đề số 1

A. MULTIPLE CHOICE (8 points)

Read the following passage and choose the letter ( A, B, C, or D) to indicate the correct word(s) for each of the blanks from 1 to 6.
The world's first computer was built at the University of Pennsylvania in 1946 (1)_______ computer-like machines were built in the 19th century. Computers were sold commercially for the first time (2)_______ the 1950s, and a lot of progress (3)_______ since then. Computers are now much smaller and more powerful.
Computers (4)_______ in many fields, in business, science, medicine and education. They can be used to forecast the weather or to control robots (5)_______ make cars. The computer's memory is the place where information is kept (6)_______ calculations are done. A lot of difficult calculations can be done on a computer.

1. A. because of B. in spite of C. because D. although

2. A. since B. in C. on D. of

3. A. has made B. has been made C. had been made D. had made

4. A. are used B. is used C. used D. use

5. A. where B. who C. whom D. which

6. A. with B. but C. so D. and

7. Choose the letter (A, B, C or D) to indicate the correct answer to the following sentence:
Students always………excuses when they are late for school.
A. take B. make C. do D. get

8. Choose the letter (A, B, C or D) to show the word whose stress pattern is different from the others:
A. semester B. disabled C. pagoda D. passenger

9. Choose the letter (A, B, C, or D) that has the underlined part pronounced differently from the rest.
A. peasant B. reason C. repeat D. teacup

10. Choose the letter (A, B, C or D) to show the word whose stress pattern is different from the others:
A. resort B. delete C. excuse D. background
 

Đồng bộ tài khoản