Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 51 đề thi

1
3.470
lượt xem
278
download
Xem 51 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11

Tiếng anh không quá khó nếu ta có cách học phù hợp. Thư viện eLib xin chia sẻ đến với các bạn học sinh một phương pháp học tiếng anh, mà muốn học tốt tiếng anh thì ai cũng đều phải thực hiện, đó là bạn thường xuyên giải bài tập tiếng anh theo từng chủ đề, giải đi giải lại, giải dạng này dạng kia cho nhớ từ vựng và cách sử dụng ngữ pháp. Và, cách này cũng được áp dụng khá hiệu quả cho các kì thi của các bạn học sinh. Nhanh tay tải miễn phí Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11, để cùng giải bài tập, học từ vựng theo cấu trúc của một đề thi thật sự nhé. Thông qua việc tìm hiểu và ôn tập các đề thi này, các bạn sẽ nắm rõ nội dung của các chủ đề như: friendship, personal experiences, a party, volunteer work, Illiteracy, world population, celebrations,… Và, đây là bộ đề thi tham khảo dành cho các quý thầy cô. Chúc các em học sinh và quý thầy cô có một kỳ thi thật hiệu quả nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11

Đề kiểm tra HK1 môn tiếng Anh lớp 11 - Đề số 1

I. Choose the best answer ( vocabulary and grammar ):

Câu 1 : I know Mary better than anyone.
A. I know that Mary is better than anyone else.
B. I don’t know anyone who is better than Mary.
C. No one knows Mary better than I do.
D. No one knows Mary who is better than me.

Câu 2 : John had agreed ……………….. me in his office.
A. meeting B. meet C. being met D. to meet

Câu 3 : I have two exercises to do and three letters………………………
A. replying B. to reply C. replied D. reply

Câu 4 : The 50th wedding anniversary is called “……………”.
A. the golden anniversary B. the diamond anniversary
C.the iron anniversary D. the silver anniversary

Câu 5 : If I had enough money , I ___________ a good dictionary.
A. will buy B. would have bought C. would buy D. will have bought

Câu 6 : “ It was nice of you to visit me. Thank you.” She said
She……………me……………visiting her.
A. accused- of B. warned- against C. congratulated- on D. thanked- for

Câu 7 : Jack admitted ....................... the money.
A. to steal B. stealing C. stolen D. steal

Câu 8 : When they finished singing, Lisa …………… the candles on the cake.
A. cleaned up B. turned off C. blew out D. brought out

Câu 9 : We should take care of war invalids and family of martyrs.
A. look into B. look at C. look for D. look after

Câu 10 : He doesn’t spend much time………………….. his lessons.
A. to prepare B. prepared C. preparing D. prepare

Câu 11 : Where ……….. John …………… two years ago?
A. does – work B. do – work C. did – work D. had – worked

Câu 12 : ……………all his homework , Tom was allowed to go out with his friends .
A. Doing B. Having done C. To do D. Had done
Câu 13 : Do you know My Tam? She’s becoming a (an)…………………of teenagers.
A. friend B. idol C. singer D. teacher

Câu 14 : …….….. waiting to hear the result.
A. All was B. All were C. Everyone were D. Everyone was

Câu 15 : Daisy is so ……………. . She only cares about herself, not about other people.
A. loyal B. helpful C. talkative D. selfish  

Đồng bộ tài khoản