Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 12

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 58 đề thi

0
2.567
lượt xem
118
download
Xem 58 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 12

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 12

Tiếng anh không quá khó nếu ta có cách học phù hợp. Thư viện eLib xin chia sẻ đến với các bạn học sinh một phương pháp học tiếng anh, mà muốn học tốt tiếng anh thì ai cũng đều phải thực hiện, đó là bạn thường xuyên giải bài tập tiếng anh theo từng chủ đề, giải đi giải lại, giải dạng này dạng kia cho nhớ từ vựng và cách sử dụng ngữ pháp. Và, cách này cũng được áp dụng khá hiệu quả cho các kì thi của các bạn học sinh. Nhanh tay tải miễn phí Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 12, để cùng giải bài tập, học từ vựng theo cấu trúc của một đề thi thật sự nhé. Thông qua việc tìm hiểu và ôn tập các đề thi này, các bạn sẽ nắm rõ nội dung của các chủ đề như: home life, cultural diversity, cities, ways of socialising, school education system, higher education, future jobs, economic reforms, life in the future,…
Và, đây là bộ đề thi tham khảo dành cho các quý thầy cô. Chúc các em học sinh và quý thầy cô có một kỳ thi thật hiệu quả nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 12

Đề KT HK1 Tiếng anh 12 - Đề số 1

I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

Question 1: A. clothes B. tables C. halves D. faces

Question 2: A. walked B. jumped C. missed D. phoned

Question 3: A. chore B. challenge C. character D. achieve

Question 4: A. before B. form C. horse D. worse

Question 5: A. exact B. exam C. exercise D. exist

II.Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 6: During the interview, show ……….. when the job is explained to you.
A. enthusiasm B. enthusiastic C. enthusiast D. enthusiastically

Question 7: Since I ……….. in, my neighbors ……….. their stereo loudly every night.
A. move - play B. moved - played
C. moved - have played D. has moved - played

Question 8: Sorry, could you say that again?. I ……….. to you.
A. don’t listen B. haven’t listened C. didn’t listen D. hadn’t listened

Question 9: He loves parties: He is always the first ……….. and the last to leave.
A. to come B. come C. coming D. came

Question 10: They …………….. a survey to determine their attitudes toward love and marriage.
A. achieve B. conduct C. do D. perform

Question 11: In Vietnam, two, three, or even four generations live ……….. one roof.
A. by B. in C. on D. under

Question 12: Pointing ……….. someone is usually considered rude.
A. at B. about C. in D. into

Question 13: The ……….. of sugar is to sweeten the medicine.
A. cause B. purpose C. reason D. result

Question 14: I don’t care ……….. you are as long as you believe me.
A. whoever B. whom C. whichever D. whose

Đồng bộ tài khoản