Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 11

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 50 đề thi

0
5.157
lượt xem
745
download
Xem 50 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 11

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 11

Bạn ôn tập học kỳ môn tiếng anh thế nào? Ôm quyển sách ngồi đọc hết thảy các từ vựng có trong đó, hay học thuộc lòng hết những gì thầy cô cho viết vào tập trong quá trình giảng dạy? Thư viện eLib đã khá tò mò về cách học này trong quá trình làm các bộ sưu tập dành cho các bạn học sinh cấp Trung học. Nhưng, học tiếng anh không cách nào hay hơn là đưa 1 từ vựng hay cấu trúc ngữ pháp vào từng trường hợp, bài tập cụ thể. Vì vậy, chúng tôi xin giới thiệu đến với các bạn học sinh Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 11. Bộ đề thi, gồm đa dạng các đề thi mà chúng tôi đã chọn lọc khá kĩ càng từ nhiều bộ đề thi hay của các trường trung học. Thông qua việc ôn tập các đề thi này, các bạn học sinh có thể nắm vững kiến thức tiếng anh của một số chủ đề như: the post office, nature in danger, sources, the asian games,… Chúc các bạn ôn thi thật hiệu quả!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 11

Đề kiểm tra HK2 môn tiếng Anh lớp 11 - Đề số 1

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

1. A. cost B. lost C. post D. office

2. A. energy B. go C. get D. government

3. A. maps B. clubs C. stops D. shops

4. A. swing B. swallow C. answer D. swim

5. A. needed B. discarded C. stopped D. wanted

Choose the best answer to complete each of the following sentences.

6. I was talking to a man_________has worked with my father since last week.
A. when B. whose C. who D. which

7. -A: Where is your sister? -B: She is busy_________ dinner in the kitchen.
A. of cooking B. to cook C. cooking D. cook

8. Human beings have a great influence on the rest of the world.
A. Humans B. Animals C. Creatures D. Beings

9. Oil, coal, and natural gas are_________.
A. fossil fuels B. power nuclear C. geothermal heat D. solar energy

10. She often uses Express Money_________. to send money to her parents in the countryside.
A. Exchange B. Transfer C. Send D. Change

11. I wish you a speedy recovery from your illness to return to work soon.
A. quick B. slow C. gradual D. quickly

12. Would you like me to post the letter?
A. to discard B. to deliver C. to send D. to subscribe

13. If she were able to come to the party, she_________herself so much.
A. would have enjoy B. will enjoy C. enjoyed D. would enjoy

14. The film was about John, _________was a well-known artist.
A. that B. who C. whom D. whose

15. Mary, to_________I talked yesterday, is moving toFlorida next Monday.
A. whom B. whose C. who D. that

 

Đồng bộ tài khoản