Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 69 đề thi

0
5.504
lượt xem
617
download
Xem 69 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8

Bạn ôn tập học kỳ môn tiếng anh thế nào? Ôm quyển sách ngồi đọc hết thảy các từ vựng có trong đó, hay học thuộc lòng hết những gì thầy cô cho viết vào tập trong quá trình giảng dạy? Thư viện eLib đã khá tò mò về cách học này trong quá trình làm các bộ sưu tập dành cho các bạn học sinh cấp Trung học. Nhưng, học tiếng anh không cách nào hay hơn là đưa 1 từ vựng hay cấu trúc ngữ pháp vào từng trường hợp, bài tập cụ thể. Vì vậy, chúng tôi xin giới thiệu đến với các bạn học sinh Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8. Bộ đề thi, gồm đa dạng các đề thi mà chúng tôi đã chọn lọc khá kĩ càng từ nhiều bộ đề thi hay của các trường trung học. Thông qua việc ôn tập các đề thi này, các bạn học sinh có thể nắm vững kiến thức tiếng anh của một số chủ đề như: at first-aid course, recycling, traveling around Vietnam, a vacation abroad; festivals, wonders of the world, computers, inventions,… Chúc các bạn ôn thi thật hiệu quả!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8

Đề kiểm tra HK2 môn tiếng Anh 8 - Đề số 1

I. Choose the best answer to complete the following sentences. (2pts)

1. Mrs. Nga told Mrs. Robinson how ................. spring rolls.
A. to make B. make C. made D. making

2. The Pyramid of Cheops is one of the seven.................of the world..
A. pyramids B. wonders C. temples D. pagodas

3. Would you mind if I .....................a photo?
A. taken B. take C. took D. taking

4. Nam said that he.................to school by bike everyday..
A. was going B. goes C. went D. gone

5. The children....................soccer when it started to rain.
A. playing B. played C. were playing D. play

6. My brother ...................Da Lat yet.
A. has visited B. hasn't visited C. didn't visit D. haven't visited

7. The contest in which participants have to fetch water is called a.....................contest
A. fetch-water B. water-fetching C. fetching-water D. water-fetch

8. The man .................. in the accident was taken to the hospital.
A. was injured B. injured C. injuring D. was injuring

II. Choose the best sentence. (2pts)

1. Nam studies hard so that he can get good grades.
A. Nam studies hard so as to can get good grades.
B. Nam studies hard in order he can get good grades.
C. Nam studies hard so as to get good grades.
D. Nam studies hard in order not to get good grades.

Đồng bộ tài khoản