Bộ đề và đáp án thi HSG môn Tin Học lớp 11 cấp Trường

Chia sẻ: Đào Đình Tấn | Ngày: | 5 đề thi

0
4.198
lượt xem
1.110
download
Xem 5 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề và đáp án thi HSG môn Tin Học lớp 11 cấp Trường

Mô tả BST Bộ đề và đáp án thi HSG môn Tin Học lớp 11 cấp Trường

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo Bộ đề và đáp án thi HSG môn Tin Học lớp 11 cấp Trường. Chúng tôi đã chọn lọc các đề thi đặc sắc nhất, đặc biệt Bộ đề thi còn có đáp án giúp các em giải được các bài tập khó, nhanh chóng làm quen với dạng đề, và tích lũy được nhiều kiến thức hay. Hi vọng Bộ đề thi sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em đạt kết quả cao trong kỳ thi học sinh giỏi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề và đáp án thi HSG môn Tin Học lớp 11 cấp Trường

Đề thi HSG Tin học 11 cấp Trường - Đề số 1

Bài 1: Cho trước dãy số. Hãy tìm một dãy con liền nhau cực đại có các phần tử bằng nhau.
Dữ liệu vào: File DAYSO.INP chứa một dãy số
Dữ liệu ra: Ghi vào file DAYCON.OUT dãy con lớn nhất thỏa mãn bài toán.

Bài 2: Dãy con
Cho một dãy số nguyên dương a1,a2,...,aN (10 < N < 100 000), ai <=10000 với mọi i=1..N và một số nguyên dương S (S < 100 000 000).
Yêu cầu : Tìm độ dài nhỏ nhất của dãy con chứa các phần tử liên tiếp của dãy mà có tổng các phần tử lớn hơn hoặc bằng S.
Dữ liệu vào: Đọc từ file SUB.INP gồm nhiều test, mỗi test chứa N và S ở dòng đầu. Dòng 2 chứa các phần tử của dãy.
Dữ liệu ra: Kết quả ghi vào file SUB.OUT, mỗi test đưa một dòng chứa độ dài của dãy con tìm được.

Bài 3: Cho tr¬ước một xâu nhị phân độ dài bất kỳ đ¬ược đư¬a vào từ file văn bản INPUT.TXT. Cần biến đổi xâu nhị phân này về dạng toàn số 0. Các phép biến đổi có thể chỉ là một trong các loại sau:
- Biến đổi xâu con 11 thành 00.
- Biến đổi xâu con 010 thành 000.
Hãy chỉ một cách biển đổi xâu đã cho thành xâu có toàn 0. Kết quả thể hiện trong file OUTPUT.TXT như¬ sau:
Dòng đầu tiên của OUTPUT.TXT chứa xâu ban đầu, sau đó mỗi dòng là một xâu tiếp theo sau một phép biến đổi, xâu cuối cùng là xâu toàn 0.

Đề thi HSG Tin học 11 cấp Trường - Đề số 2

Bài 1: (6 điểm) Cho một số nguyên k và dãy số nguyên lấy ra từ tệp ‘SN.dat’ hãy viết chương trình làm các công việc sau:
a, (3 điểm) Sắp xếp thành dãy không giảm và in ra màn hình,
b, (3 điểm) Chèn phần tử có giá trị bằng k sao cho sau khi chèn dãy vẫn là dãy không giảm và in dãy mới chèn ra màn hình.
Tệp SN.dat có dạng như sau
Dòng đầu ghi số nguyên k
Dòng tiếp theo ghi dãy số nguyên

Bài 2: (5 điểm)Cho một dãy số nguyên dương lấy ra từ tệp ‘SND.dat’. Hãy tìm các phần tử có giá trị là số nguyên tố trong dãy và lưu vào tệp ‘DSNT.dat’.

Bài 3: (5 điểm) Viết chương trình đổi một số nguyên dương ra số nhị phân.

Bài 4(4 điểm) Cho một dãy số nguyên lấy ra từ tệp ‘SN.dat’ hãy viết chương trình tìm đoạn dài nhất các phần tử liên tiếp tạo thành một dãy không giảm.
VD cho dãy: 1 2 3 2 3 4 4 5 6 7 2 4 5 8 5 6 8 9
đoạn dài nhất là: 2 3 4 4 5 6 

Đồng bộ tài khoản