Bộ đề và đáp án thi HSG môn Tin Học lớp 9 cấp Tỉnh TP

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 3 đề thi

1
6.222
lượt xem
1.098
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề và đáp án thi HSG môn Tin Học lớp 9 cấp Tỉnh TP

Mô tả BST Bộ đề và đáp án thi HSG môn Tin Học lớp 9 cấp Tỉnh TP

Bao gồm cả phần đề thi và đáp án, Bộ đề và đáp án thi HSG môn Tin Học lớp 9 cấp Tỉnh TP là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh nói chung, các em đang trong kì luyện thi học sinh giỏi nói riêng. Đây là bộ đề thi gồm nhiều đề thi hay của các kì thi học sinh trong những năm gần đây nhất. Chúng tôi hi vọng rằng, thông qua việc luyện giải đề thi, các bạn học sinh có thể nâng dần kĩ năng giải đề, làm quen với cấu trúc đề thi,…từ đó đúc kết cho mình một chiến thuật giải đề thi riêng, nâng cao điểm trong kì thi. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề và đáp án thi HSG môn Tin Học lớp 9 cấp Tỉnh TP

Đề thi HSG môn Tin học 9 cấp Tỉnh - Đề số 1

Lập trình để giải các bài toán sau đây bằng ngôn ngữ Pascal
Bài 1: (5 điểm)
a. Nhập một dãy số nguyên có n phần tử (0< n  100)
b. Sắp xếp dãy vừa nhập theo thứ tự tăng dần, in ra màn hình dãy đã sắp thứ tự
c. Tìm trên dãy đã sắp xếp có phần tử x hay không, với x được nhập từ bàn phím.

Bài 2: (7 điểm)
Cho đa thức bậc n: A = anxn + an-1xn-1 +…+ a1x + a0
Trong đó an, an-1,…a1,a0 là các hệ số nguyên có giá trị tuyệt đối không quá 100.
Biết rằng phương trình A = 0 nếu có nghiệm nguyên thì nghiệm nguyên đó chỉ có thể là ước số của hệ số a0.
Yêu cầu: Hãy tìm tất cả các nghiệm nguyên (nếu có) của phương trình A = 0.
Dữ liệu vào từ file ‘INTROOT.INP’:
 Dòng đầu là số nguyên n (2≤n≤100)
 Dòng thứ 2 ghi n+1 số nguyên tương ứng là các hệ số an, an-1,…a1,a0 của đa thức (các số cách nhau ít nhất một khoảng trắng).
Kết quả ghi vào file ‘INTROOT.OUT’ mỗi dòng ghi 1 nghiệm tìm được (nếu không có kết quả thì ghi ‘khong co’).
(Giải thích: trong ví dụ trên thì phương trình x4-x3-2x-4=0 có 2 nghiệm nguyên là -1 và 2)
Hướng dẫn thêm: để tính biều thức A một cách hiệu quả nhất, người ta phân tích A thành dạng như sau:
A = (…((anx + an-1)x + an-2)x + …)x +a1)x + a0

Bài 3: (8 điểm)
Kỳ thi học sinh giỏi năm học 2008-2009 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 8 đội tuyển dự thi đến từ các huyện (TX, TP), số thứ tự các huyện được đánh số lần lượt từ 1 đến 8 là Vũng Tàu, Bà Rịa, Tân Thành, Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Long Điền, Côn Đảo. Mỗi thí sinh dự thi có một số báo danh duy nhất (là một số nguyên dương), mỗi đội tuyển của huyện tối đa 90 thí sinh. Sau khi thi xong Sở Giáo dục- Đào tạo tổ chức cho các thí sinh giao lưu với nhau, Ban tổ chức sắp xếp các thí sinh đứng thành một vòng tròn, để tạo điều kiện cho các thí sinh trong tỉnh được giao lưu với nhau Ban tổ chức yêu cầu các thí sinh cùng huyện không đứng gần nhau, các thí sinh thuộc 2 huyện có số thứ tự liền kề cũng không được đứng gần nhau.
Yêu cầu: Hãy giúp Ban tổ chức chỉ ra một cách xếp thỏa mãn yêu cầu trên
Dữ liệu vào: file ‘pupil.inp’
Gồm có 8 dòng, dòng thứ i chứa các số báo danh của các thí sinh huyện thứ i, các số báo danh cách nhau ít nhất một dấu cách.
Dữ liệu ra: file ‘pupil.out’
(Mô tả cách xếp n thí sinh theo yêu cầu trên một vòng tròn, ta có thể mô tả trên một đường thẳng, trong đó thí sinh đầu và thí sinh cuối đứng gần nhau trên vòng tròn)
Gồm n dòng (n là tổng số thí sinh), mỗi dòng là số báo danh của thí sinh. Trong trường hợp không có cách nào thỏa mãn yêu cầu thì ghi là -1

 

Đồng bộ tài khoản