Bộ đề và đáp án thi HSG môn Toán lớp 5 cấp Huyện

Chia sẻ: Huỳnh Trung Hải | Ngày: | 36 đề thi

0
5.243
lượt xem
1.045
download
Xem 36 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề và đáp án thi HSG môn Toán lớp 5 cấp Huyện

Mô tả BST Bộ đề và đáp án thi HSG môn Toán lớp 5 cấp Huyện

Để đạt được kết quả cao trong kỳ thi học sinh giỏi, các em đừng quên tham khảo Bộ đề và đáp án thi HSG môn Toán lớp 5 cấp Huyện của Thư viện eLib. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng từ đề thi của các năm trước, giúp các em làm quen với dạng đề thi và biết cách giải các bài tập khó. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề và đáp án thi HSG môn Toán lớp 5 cấp Huyện

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
ĐỀ 1 MÔN: TOÁN LỚP 5
Thời gian: 90 phút


Phần I. Học sinh ghi lại kết quả đúng - 6 điểm

1 1 1 1
Bài 1. Tìm A biết: A =    ... 
7 91 247 1147
3
Bài 2. Tìm n biết: 125% : n + 1 = 6,75
4
2
Bài 3. Phân số được viết dưới dạng số thập phân thì chữ số thứ 2012 của phần thập
7
phân
là chữ số nào? A M
B
Bài 4. Hình vuông ABCD có cạnh dài 5cm
M, N, P, Q là các điểm chính giữa
của bốn cạnh. Tính diện tích phần gạch chéo? Q

D P C
Phần II. Học sinh trình bày bài giải - 14 điểm
Bài 1. ( 4 điểm)
a) Tìm phân số nhỏ nhất ( khác 0), sao cho hiệu của mẫu số và tử số bằng 2011.
2 a 3
b) Tìm a biết:  
7 5 7
Bài 2.( 3 điểm)
a) Tính bằng cách thuận tiện nhất.
87,5 x 59 + 87,5 x 42 - 87,5
b) Tìm hai số, biết số lớn hơn số bé là 2,625 và thương của hai số đó là 2,75.
Bài 3. ( 3 điểm)
a) Trong 2 ngày với 8 người thì sửa được 64 m đường. Vậy trong 5 ngày với 9 người
thì sửa được bao nhiêu mét đường? (năng suất làm việc của mỗi người như nhau).
b) Người ta xếp tất cả 64 khối lập phương như nhau thành một hình hộp chữ nhật.
Hỏi nhiều nhất có bao nhiêu cách xếp hình hộp chữ nhật khác nhau?
Bài 4.( 4 điểm)
Cho hình thang ABCD có đáy AB bằng 5 cm và đáy CD bằng 7 cm, chiều cao bằng
75% của tổng hai đáy. Hai đường chéo cắt nhau tại M.
a) Tính diện tích hình thang đó.
b) Tìm tỉ số MB và MD
ĐÁP ÁN
Phần I. Trắc nghiệm - 6 điểm
6
Bài 1: ( 2 điểm) Bài 3: 8 ( 1 điểm)
37
Bài 2: 0,25 ( 1 điểm) Bài 4 : 5 cm2 ( 2 điểm)
Phần II. Tự luận - 14 điểm
Bài 1. a . ( 2 điểm) Nêu được các ý:
- Phân số phải tìm khác 0 => Tử số khác 0 ( 0,5 đ)
- Để phân số bé nhất thì tử số bằng 1 ( 0,5 đ)
- Mẫu số là 2011 + 1 = 2012 (0,5 đ)
- Phân số phải tìm là 1 ( 0,5 đ)
2012
2 a 3
b. ( 2 điểm)  
7 5 7
10 7 xa 15
=>   ( Quy đồng mẫu số) 0,5
35 35 35
đ
=> 10 < 7 x a < 15( cùng mẫu số, phân số nhỏ hơn thì tử số nhỏ hơn)
0,5đ
a >1 ; a < 3 => a = 2 -> 7 x a = 14
0,5đ
10 14 15 2 2 3
Ta có:   =>  
35 35 35 7 5 7
0,5đ
( H/S có thể làm theo cách khác)
Bài 2. a. ( 2 điểm) 87,5 x 59 + 87,5 x 42 - 87,5
= 87,5 x 60 - 87,5 + 87,5 x 40 + 87,5 + 87,5 - 87,5 1đ
= 87,5 x 60 + 87,5 x 40 +( 87,5 - 87,5) + ( 87,5 - 87,5) 0,5
đ
= 87,5 x ( 60 + 40) + 0 + 0 = 87,5 x 100 = 8750
0,5đ
b. ( 1 đ) - Thương của hai số là 2,75 tức là số lớn gấp 2,75 lần số bé 0,25đ
-Vẽ sơ đồ 0,25
- Tìm số bé = 1,5; số lớn = 4,125 0,5 đ
Bài 3. a.(2 điểm) - 1 ngày 8 người sửa được : 64 : 2 = 32 (m) 0,5đ
- 5 ngày 8 người sửa được: 32 x 5 = 160 ( m) 0,5đ
- 5 ngày 1 người sửa được: 160 : 8 = 20 (m) 0,5 đ
- 5 ngày 9 người sửa được: 20 x 9 = 180 ( m) 0,5đ
b.( 1 điểm) - Thể tích của khổi lập phương tạo thành bằng tổng V của 64 khổi lập
phương đã cho
0,25đ
- Vì V = a x b x c
=> 64 =1x1x64= 1x2x32 = 1x4x16 = 1x8x8 =2x2x16 = 2x4x8 = 4x4x4
0,5đ
- Với mỗi tích trên ta có 1 cách xếp-> Vậy có nhiều nhất 7 cách xếp
0,25đ
Bài 4. a. ( 2 điểm) - Tính được chiều cao = 9(cm)

- Tính được diện tích và đáp số = 54 cm2

5
b. ( 2 điểm) - Lập luận tìm được tỉ số diện tích 2 tam giác BAC và DAC là 1
7
đ
MB
- Lập luận tìm được tỉ số = 5 1
MD 7
đ
Đồng bộ tài khoản