Bộ đề và đáp án thi vào chuyên Hóa lớp 10 năm 2010

Chia sẻ: Bùi Thị Thùy Giang | Ngày: | 4 đề thi

1
6.256
lượt xem
780
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề và đáp án thi vào chuyên Hóa lớp 10 năm 2010

Mô tả BST Bộ đề và đáp án thi vào chuyên Hóa lớp 10 năm 2010

Các đề thi vào chuyên Hóa lớp 10 trong bộ sưu tập Bộ đề và đáp án thi vào chuyên Hóa lớp 10 năm 2010 sẽ giúp các em có cơ hội thi thử trên đề thi thật. Đây là một phương pháp ôn luyện thi hay dành cho các bạn học sinh, việc giải trực tiếp các đề thi vào chuyên Hóa lớp 10 sẽ giúp các bạn học sinh hiểu thêm về kiến thức mới, làm quen với dạng đề, nâng cao kĩ năng giải đề thi và tự đánh giá được khả năng của mình. Hi vọng, bộ đề thi này hữu ích với các bạn. Chúc các bạn thành công với kì thi nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề và đáp án thi vào chuyên Hóa lớp 10 năm 2010

Đề thi chuyên Hóa vào lớp 10 mới nhất

Đề thi vào chuyên Hóa năm 2010 - Đề số 1

Câu 1: (1,5 điểm)
Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra(nếu có)khi tiến hành các thí nghiệm sau:
a.cho mẫu kim loại Na vào dung dịch CuCl2.
b.cho mẫu đá vôi vào dung dịch KHSO4
c.cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3
d.cho canxicacbua vào nước
e.đun nóng tinh bột trong dung dịch axit H2SO4 loãng, thu được dung dịch X. Cho X vào dung dịch
AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng nhẹ.
g.cho lòng trắng trứng vào rượu etylic.

Câu 2: (2,5 điểm)
a.Từ quặng pirit sắt, natri clorua, oxi, nước, hãy viết các phương trình hóa học điều chế các chất:
FeSO4,FeCl2, FeCl3, sắt III hiđroxit, Na2SO3, NaHSO4.
b.Hòa tan 0,8 gam hỗn hợp gồm một kim loại hóa trị II và một kim loại hóa trị III cần dùng 34 ml dung
dịch HCl 2M.
+ Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan.
+ nếu kim loại hóa trị III là Al và có số mol bằng 5 lần số mol của kim loại hóa trị II thì kim loại
hóa trị II là kim loại nào?

Câu 3: (1,5 điểm)
Nhiệt phân hoàn toàn một lượng MgCO3 sau một thời gian thu được chất rắn A và khí B. Hấp thụ hết
khí B bằng dung dịch NaOH thu được dung dịch C. Dung dịch C vừa tác dụng được với BaCl2, vừa tác
dụng được với KOH. Hòa tan chất rắn A bằng dung dịch axit sunfuric loãng, dư thu được khí B và dung
dịch D.Xác định thành phần của A, B, C, D và viết các phương trình hóa học

Câu 4 : (2,0 điểm)
Nung 93,9 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Al trong môi trường chân không. Sau khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y. chia Y làm 2 phần:
Phần 1: cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1.344 lít H2
Phần 2: cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 14.112 lít H2
biết các khí đo ở đktc. Tính khối lượng các chất trong hỗn hợp X.

Câu 5 : (2,5 điểm)
a. Cho 20 ml rượu etylic 230 tác dụng vừa đủ với kim loại Na. Tính khối lượng chất rắn thu được sau
phản ứng. Biết khối lượng riêng của rượu là 0.8g/ml, của nước là 1g/ml.
b.Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ X (Mx<78) chứa C, H, O, N thu được CO2, H2O và N2. Biết số mol
H2O bằng 1,75 lần số mol CO2; tổng số mol CO2 và H2O bằng 2 lần số mol O2 tham gia phản ứng.
Xác định công thức phân tử và đề nghị một công thức cấu tạo của X.

Đề thi vào chuyên Hóa năm 2010 - Đề số 2

Câu I (2,5 điểm).
1. Chỉ dùng thêm thuốc thử duy nhất là dung dịch KOH, nêu phương pháp phân biệt các dung dịch sau:
Na2CO3, MgSO4, CH3COOH, C2H5OH
2. Hoà tan Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, vừa đủ, không có không khí), thu được dung dịch A. Cho Cu (dư) vào dung dịch A, thu được dung dịch B. Thêm dung dịch NaOH (loãng, dư, không có không khí) vào dung dịch B, lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí tới khối lượng không đổi. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng đã xảy ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Câu II (2,0 điểm).
1. Từ Metan và các chất vô cơ cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có) điều chế: Poli Vinyl Clorua; Poli Etilen.
2. Cho hỗn hợp A gồm các chất (K2O, Ca(NO3)2, NH4NO3, KHCO3) có số mol bằng nhau vào nước (dư), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đun nóng đến khi không còn khí thoát ra, thu được dung dịch B. Xác định chất tan và môi trường của dung dịch B.

Câu III (2,5 điểm).
1. Lấy một thanh sắt nặng 16,8 gam cho vào 2 lít dung dịch hỗn hợp AgNO3 0,2M và Cu(NO3)2 0,1M. Thanh sắt có tan hết không? Tính nồng độ mol của chất tan có trong dung dịch thu được sau phản ứng. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.
2. Trộn V1 lít dung dịch H2SO4 0,3M với V2 lít dung dịch NaOH 0,4M thu được 0,6 lít dung dịch A. Tính V1, V2. Biết rằng 0,6 lít dung dịch A hoà tan vừa đủ 0,54 gam Al và các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Câu IV (2,0 điểm).
Cho 0,81 gam hỗn hợp A gồm 2 este đơn chức (phân tử chỉ chứa C, H, O) phản ứng vừa đủ với 5 gam dung dịch NaOH 8% thu được 1 muối và 2 rượu là đồng đẳng kế tiếp có số mol bằng nhau. Tìm công thức cấu tạo và tính khối lượng của mỗi este trong hỗn hợp A. Biết rằng một trong hai rượu thu được là rượu etylic.

Câu V (1,0 điểm).
Cho m gam Fe tác dụng hết với oxi thu được 44,8 gam hỗn hợp chất rắn A gồm 2 oxit (FeO, Fe2O3). Cho toàn bộ lượng hỗn hợp A trên tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), thu được dung dịch B và 4,48 lít hỗn hợp khí C (đktc) gồm các sản phẩm khử là NO và NO2, tỉ khối của hỗn hợp C so với H2 là 1. Tính giá trị của m.
 

Đồng bộ tài khoản