Bổ ngữ và tân ngữ trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
907
lượt xem
14
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bổ ngữ và tân ngữ trong tiếng Anh

Mô tả BST Bổ ngữ và tân ngữ trong tiếng Anh

Bộ sưu tập Bổ ngữ và tân ngữ trong tiếng Anh sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Qua các tài liệu trong BST, các em sẽ biết cách sử dụng tân ngữ trong tiếng Anh, cách sử dụng bổ ngữ trong tiếng Anh, các thành phần của tân ngữ trong tiếng Anh,..... Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bổ ngữ và tân ngữ trong tiếng Anh

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Bổ ngữ và tân ngữ trong tiếng Anh dưới đây của chúng tôi.

I. TÂN NGỮ CỦA ĐỘNG TỪ (Object of verb)
1. Các loại tân ngữ (Kinds of Objects)

Tân ngữ của động từ là từ chỉ người hoặc vật tiếp nhận hành động của chủ ngữ do động từ diễn tả. Có ba loại tân ngữ:

2. Tân ngữ đồng nghĩa (Congnate Object)
Tân ngữ đồng nghĩa là tân ngữ có cùng nghĩa, có cùng gốc với động từ. Chỉ nội động từ (Intransitive Verb) mới có tân ngữ đồng nghĩa.
- I dream a wonderful dream last night.
Đêm qua tôi nằm mơ thấy một giấc mơ tuyệt đẹp.
- She lives a happy life.
Nàng sống một cuộc đời hạnh phúc.

3. Tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp (Direct and Indirect Object)
a. Một số ngoại động từ (Transitive Verb): có thể co1 hai tân ngữ: tân ngữ chỉ người hay vật tiếp nhận thẳng hành động do động từ diễn tả gọi là tân tgữ trực tiếp, tân ngữ chỉ người hay vật mà hành động xảy tới gọi là tân ngữ gián tiếp.
- He is writing a letter. (Direct object)
Nó đang viêt1 thư.
- He is writing to his mother. (Indirect object)
Nó đang viết thư cho mẹ nó.
b. Thứ tự của tân ngữ (Object Order)
Khi tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp cùng được nói đến thì thứ tự của chúng như sau:
- Tân ngữ gián tiếp đứng sau làm tân ngữ trực tiếp thì phải có giới từ to hoặc for.
Direct object Prep. Indirect object
He teaches French to me
(Ông ấy dạy tiếng Pháp cho tôi)
The mother made a cake for her children
(Bà mẹ làm bánh ngọt cho các con của bà ta)
- Tân ngữ gián tiếp đứng trước tân ngữ trực tiếp (ngay sau động từ) thì không dùng giới từ.
Indirect object Indirect object
He teaches me French.
(Ông ấy dạy tôi tiếng Pháp)
The mother made her children a cake.
(Bà mẹ làm cho các con của bà một cái bánh ngọt)

4. Hình thức của tân ngữ (Froms of Object)
Tân ngữ có thể là:
a. Danh từ (Noun):
- He likes books.
Nó thích sách.
b. Tính từ dùng như sanh từ (Adjective used as Noun):
- We must help the poor.
Chúng ta phải giúp đỡ những người nghèo.
c. Đại từ (Pronoun):
- My friend will not deceive me.
Bạn tôi sẽ không lừa dối tôi.
d. Động danh từ (Gerund):
- Fat people do not like walking.
Những người mập không thích đi bộ.
e. Động từ nguyên thể (Infinitive):
- We do not want to go.
Chúng tôi không muốn đi.
f. Cụm từ (Phrase):
- I know how to do that.
Tôi biết cach1 làm việc đó.
g. Mệnh đề (Clause):
- I will tell you what I want.
Tôi sẽ cho anh biết tôi cần cái gì.

Chúng tôi mong rằng BST Bổ ngữ và tân ngữ trong tiếng Anh sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
 

Đồng bộ tài khoản